Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożył na Telewizję Polską karę w łącznej wysokości 100 tys. zł za naruszenia przepisów regulujących rozpowszechnianie przekazów handlowych.

Przeprowadzona przez KRRiT analiza audycji nadanych 2 kwietnia 2014 r. przez TVP1 (w godz. 17:30-18:30) oraz przez TVP2 (w godz. 20:30-22:00) wykazała, że doszło do naruszenia artykułu ustawy medialnej, który zabrania przerywania audycji w celu nadania reklam lub telesprzedaży w programach publicznej radiofonii i telewizji. W trakcie emisji seriali "Klan" (TVP 1) oraz "Na dobre i na złe" (TVP 2) rozpowszechniane były w dolnej części ekranu (tzw. scrollu) komunikaty będące w ocenie KRRiT autopromocją. Kary za te naruszenia wynoszą po 25 tys. zł.

Analiza przesłanego do KRRiT przez TVP1 odcinka serialu "Klan" z 24 marca 2014 r. wykazała nadmierną ekspozycję, polegającą na nienaturalnym wkomponowaniu w treść audycji lokowanego produktu w taki sposób, że stał się on tematem głównym. Dialog bohaterów został skonstruowany w celu prezentacji produktu, zaś odniesienia do zasadniczej treści audycji i relacji wzajemnych bohaterów były jedynie tłem i pretekstem do tej prezentacji. Przewodniczący KRRiT za to naruszenie nałożył na nadawcę karę w wysokości 50 tys. zł.

[Łukasz Szewczyk]