T-Mobile Polska wprowadza promocję doładowań dla użytkowników T-Mobile na kartę i Heyah na kartę.

Każdy klient, który w okresie trwania promocji (1-14 września 2014 roku) doładuje konto na kwotę co najmniej 10 zł: online przez www.doladowania.t-mobile.pl, www.doladuj.heyah.pl, w banku, bankomacie, aplikację MiBOA lub doładowanie z telefonu abonamentowego w T-Mobile, otrzyma Bonus w postaci środków pieniężnych w wysokości do 20% wartości doładowania.
Bonus zostanie dodany do konta Klienta w ciągu maksymalnie 48 godzin, co zostanie potwierdzone SMS-em.

Środki przyznane w ramach Bonusa:
  • W przypadku taryf Happy, Hot, Tak Tak Hot, Nowy Tak Tak są sumowane z kwotą środków pieniężnych na koncie i można przeznaczyć je na dowolne usługi do wszystkich sieci bez terminu ważności.
  • W przypadku taryf Dniówka i Frii zostaną dodane w formie "Ekstra Złotówek" i mogą być wykorzystane na połączenia głosowe i wideo oraz SMS-y do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w ciągu 30 dni od daty dodania ich do konta Klienta.
  • W przypadku taryf Nowa Heyah i Pakietowa zostaną dodane w formie "Ekstra Złotówek" i mogą być wykorzystane na krajowe SMS-y, MMS-y, nie pakietową transmisję danych oraz połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w ciągu 30 dni od daty dodania ich do konta Klienta.
  • Ekstra Złotówki: Są rozliczane w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą złotych. Nie powodują przedłużenia ważności konta. Nie są premiowane bonusami pochodzącymi z innych ofert. Nie realizują zobowiązań w innych ofertach aktywnych na koncie Klienta.

Klient może wielokrotnie otrzymać Bonus, w zależności od liczby dokonanych przez niego doładowań uprawniających do jego otrzymania.

[Łukasz Szewczyk]