W roku 2015 łączna liczba subskrybentów telefonii komórkowej przewyższy światową populację ludzi - wynika z najnowszego Mobility Report firmy Ericsson.

Liczba subskrypcji urosła o 7 procent rok do roku, ze 120 milionami przyłączeń netto tylko w pierwszym kwartale. Liczba użytkowników mobilnego internetu szerokopasmowego również wzrasta i osiągnie 7,6 miliarda do końca 2019r., stanowiąc wówczas ponad 80 procent łącznej liczby abonamentów komórkowych.

2016: smartfony przewyższają liczbą podstawowe telefony komórkowe

Za dwa lata, w roku 2016, liczba subskrybentów ze smartfonami przekroczy liczbę użytkowników podstawowych telefonów. Ericsson prognozuje, że do roku 2019 liczba subskrypcji smartfonowych osiągnie 5,6 miliarda.

65 procent wszystkich telefonów sprzedanych w pierwszym kwartale 2014 roku to smartfony. W porównaniu ze stanem dzisiejszym, oczekuje się, że użytkownik smartfona w roku 2019 będzie potrzebował blisko czterokrotnie większego przesyłu mobilnych danych na miesiąc. Przekłada się to na prognozę 10-krotnego wzrostu ruchu mobilnych danych między rokiem 2013 a 2019.

Wzrost i rozwój technologii M2M i 10-krotne zwiększenie przesyłu mobilnych danych wzmagają nacisk na wydajność sieci, rozwiązywanie kwestii związanych ze złożonością i maksymalizację doświadczenia użytkownika. To z kolei stawia jeszcze wyższe wymagania wobec sieci i operacji oraz systemów wsparcia biznesu w przyszłości
- mówi Rima Qureshi, starszy wiceprezes i dyrektor ds. strategii spółki Ericsson

2019: zróżnicowane nasycenie 4G/LTE

W roku 2019, pokrycie LTE dla populacji w Europie obejmie około 80 procent, jednak penetracja abonamentów LTE w Europie wyniesie tylko 30 procent w porównaniu z 85% w Ameryce Północnej w tym samym roku. Nawet wewnątrz Europy wystąpią duże różnice między częścią zachodnią a środkową i wschodnią. Oczekuje się, że pokrycie LTE dla populacji w Azji Północnowschodniej do roku 2019 wyniesie 95 procent, przy poziomach penetracji LTE około 45 procent. Do tego samego roku zakłada się, że Chiny osiągną ponad 700 milionów abonamentów LTE, co będzie stanowiło ponad 25 procent abonamentów LTE na świecie.

M2M

Najnowszy Mobility Report firmy Ericsson po raz pierwszy ujawnia, że liczba aktywnych urządzeń komórkowych typu M2M wzrośnie 3-4 krotnie do roku 2019, od 200 milionów pod koniec 2013r. Podczas, gdy obecnie większość urządzeń komórkowych M2M wykorzystuje wyłącznie technologię GSM, to do roku 2016 oczekiwana jest zmiana, gdzie większość aktywnych abonamentów M2M będzie reprezentować standard 3G/4G.

Widzimy start technologii komórkowej M2M. Z czasem, usługi komórkowe i związane z nimi aplikacje M2M, na przykład inteligentne systemy transportowe, będą wymagały bardzo krótkiego czasu oczekiwania do osiągnięcia efektywności działania. Szacujemy, że do roku 2019 ponad 20 procent aktywnych urządzeń komórkowych M2M będzie połączonych z abonamentami LTE. Widzimy również nowe zastosowania komunikacji urządzenie-urządzenie i M2M jako główny cel dla sieci 5G
- mówi Rima Qureshi

[Łukasz Szewczyk]