Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o połączeniu ze spółką Redefine, w której spółka Cyfrowy Polsat posiada 100 proc. udziałów.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Celem planowanego połączenia Cyfrowego Polsatu i Redefine jest optymalizacja kosztów oraz uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Polsat, co wpisuje się w realizację długookresowej strategii Grupy, której istotnym elementem jest efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej.

Redefine to operator telewizji internetowej Ipla.TV, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach jak i pod względem liczby oferowanych materiałów wideo. Redefine odpowiada za całość działań internetowych Grupy Polsat.

Z kolei spółka Cyfrowy Polsat jest największym polskim operatorem płatnej telewizji i jednocześnie jedną z wiodących platform satelitarnych w Europie. W ramach prowadzonej działalności oferuje swoim klientom kompleksowe usługi multimedialne obejmujące płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, a ponadto usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii 2G/3G oraz LTE.

[Łukasz Szewczyk]