D-Link rozpoczął kampanię wspierającą międzynarodową organizację non-profit WaterAid. Celem zaplanowanej na 12 miesięcy akcji jest poprawa zaopatrzenia w wodę w Afryce oraz Indiach. D-Link jako członek inicjatywy przekaże WaterAid 1 Euro z każdej sprzedanej w Europie elektronicznej niani EyeOn Baby. Pieniądze wesprą potrzebujące matki na całym świecie. Kupując kamerę EyeOn Baby, rodzice w Polsce mogą obserwować i nadzorować swoje małe dzieci przez cały czas z dowolnego miejsca i jednocześnie wesprzeć dzieci mieszkające w krajach trzeciego świata.

- W wielu regionach świata zdrowie matek i ich dzieci jest zagrożone ze względu na niewystarczający dostęp do świeżej wody. Blisko 750 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej, pitnej wody. To jedna dziesiąta całej populacji - powiedział Kamil Rusjan, Marketing & PR Manager D-Link Polska. - Podejmując współpracę z WaterAid, bierzemy odpowiedzialność i wspieramy prawo każdego człowieka do dostępu do czystej wody. Akcja daje rodzicom kupującym EyeOn Baby, możliwość wsparcia rodziców w krajach rozwijających się, którzy starają się zaspokajać podstawowe potrzeby swoich dzieci - powiedział Kamil Rusjan.

Więcej informacji o WaterAid znajduje się na stronie http://www.wateraid.org/

O firmie D-Link

D-Link jest jednym z głównych światowych dostawców infrastruktury sieciowej.
Od ponad 27 lat D-Link projektuje, rozwija i produkuje wielokrotnie nagradzane rozwiązania sieciowe, bezprzewodowe, nadzoru IP, do przechowywania danych oraz zapewniania bezpieczeństwa. Szeroka gama produktów sieciowych trafia do organizacji i konsumentów za pośrednictwem globalnej sieci partnerów i dostawców usług. D-Link rozumie znaczenie dostępu, zarządzania, bezpieczeństwa i współdzielenia danych, jak też cyfrowych treści. Firma jest pionierem wielu technologii IP umożliwiających stworzenie w pełni zintegrowanego Cyfrowego Domu oraz sieci dla biznesu.