Działające przy Ministerstwie Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony rozpoczyna Projekt 1, czyli największy projekt informatyzacji ochrony zdrowia w Europie.
Projekcie P1 jest przedsięwzięciem realizowanym w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, umożliwiającym poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w całym kraju. W jego ramach zostanie stworzona platforma, która udostępni pacjentom szereg usług elektronicznych, takich jak: Internetowe Konto Pacjenta, e- Receptę, e- Skierowanie, e-Zlecenie, Portal informacyjny e-Zdrowie.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) umożliwi łatwy i bezpieczny dostęp do informacji medycznych - zarówno przez przeglądarkę internetową jak i telefon komórkowy. Pozwoli również na wprowadzanie własnych notatek oraz informacji medycznych, np. wyników pomiarów ciśnienia lub temperatury. System, za pośrednictwem SMS lub e-mail, przypomni o zaplanowanej wizycie lekarskiej lub godzinie przyjęcia leku. Umożliwi także komunikację z lekarzem za pomocą wiadomości wysyłanych wewnątrz systemu. IKP to także pewność, że e-Recepta jest czytelnie wystawiona, a pacjent w jednym miejscu znajdzie czytelne elektroniczne e-Skierowania, e-Zlecenia, e-Recepty, e-Zwolnienia.

Internetowe Konto Pacjenta będzie można założyć wkrótce na portalu www.ezdrowie.gov.pl, który ma być centrum wiedzy dla pacjentów, pracowników medycznych i nie tylko. Będzie to także wiarygodne źródło informacji o usługodawcach, listach oczekujących na świadczenia oraz funkcjonowaniu systemów informacyjnych e-Zdrowie. Prócz tego, w jednym miejscu dostępne będą aktualne wiadomości medyczne, raporty, statystyki i akty prawne z zakresu ochrony zdrowia.
[Łukasz Szewczyk]