Unia Europejska i Korea Południowa poinformowały o rozpoczęciu współpracy w sprawie rozwoju internetu 5G. Porozumienie UE z Południową Koreą, powstało w celu wymiany doświadczeń oraz wspólnego finansowania nowej technologii. Porozumienie pozwoli również na ustalenie wspólnych norm dotyczących częstotliwości radiowych przeznaczonych dla 5G.

Europa ma szansę zyskać na wspomnianej współpracy znacznie więcej niż azjatycki partner. Korea Południowa już od dawna inwestuje znaczne środki w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.