Inwestycje w jakość sieci przekładają się na lepsze wyniki finansowe po stronie operatorów, nie tylko za sprawą ograniczania kosztów, ale również dzięki zwiększonym przychodom - wynika z badania firmy Ericsson.

Nowe badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Ericsson pokazuje, że wzrost poziomu inwestycji w jakość sieci poprawia wyniki finansowe operatorów telekomunikacyjnych. Badanie zostało przeprowadzone przez dr Raula Katza - prezydenta firmy konsultingowej Telecom Advisory Services oraz dyrektora Business Strategy Research na Columbia Business School. Dr Raul Katz zbadał relacje pomiędzy poziomem inwestycji kapitałowych w rozwój sieci mobilnych, a technicznymi, komercyjnymi i finansowymi wynikami operatorów.

Rozbudowana analiza statystyczna obejmowała ogromną liczbę pomiarów przeprowadzonych na przestrzeni trzech lat na trzech różnych rynkach - w Brazylii, Meksyku i USA. Model symulacyjny został stworzony by oszacować efekt wpływu wydatków inwestycyjnych na cash flow operatorów, co pozwala operatorom na określenie komercyjnych i finansowych zysków powiązanych z wzrostem inwestycji.

Badanie wykazało, że 10 proc. CAPEX w przypadku brazylijskiego operatora przełożył się na zwiększenie udziału w rynku - znaczący wzrost ARPU i ograniczenie migracji klientów. W związku z poprawioną sytuacją rynkową, operator doświadczył 5,5 proc. wzrostu przychodów, 6,4 proc. poprawę marży EBITDA i 6,7 proc. wzrost w wolnych przepływach pieniężnych (FCFF) z operacji.

Analiza rynków w Meksyku i USA wykazuje identyczną korelację pomiędzy inwestycjami, jakością sieci i wynikami finansowymi.

Wyniki badania ilościowego jasno demonstrują to, co nasza intuicja i doświadczenie w dyskusjach z czołowymi operatorami podpowiadało nam od dawna; że odpowiednio skierowane wydatki inwestycyjne wpływają na poprawę jakości sieci. To z kolei przekłada się na lepsze wyniki rynkowe i poprawę wyników finansowych. Nasze wcześniejsze badanie przeprowadzone przez Ericsson Consumer Lab pokazało natomiast, że jakość sieci jest kluczowym czynnikiem wpływającym na lojalność subskrybentów
- powiedział Johan Haeger, Head of Tactical Marketing w firmie Ericsson.

[Łukasz Szewczyk]