Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji notuje większe wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego i ogłasza strategię na lata 2014-2016, w ramach której planowane są m.in. działania na rzecz rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej.

W 2013 roku wpływy abonamentowe wzrosły o około 80 mln zł i wyniosły 630,2 mln zł - wynika z rocznego sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Telewizja Polska otrzymała ponad 281 mln zł, Polskie Radio 158 mln zł, a rozgłośnie regionalne prawie 174 mln zł.

Jak wyjaśnia regulator, "niewielki wzrost zainkasowanych wpływów abonamentowych" był spowodowany poprawą ściągalności abonamentu. KRRiT szacuje, że w 2014 roku wpływy abonamentowe wyniosą 650 mln zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała także Strategię Regulacyjną na lata 2014-2016, która określa główne obszary działań organu regulacyjnego w najbliższych latach i metody ich realizacji. Wśród priorytetowych działań KRRiT znalazły się też prace na rzecz swobody wypowiedzi oraz jakości debaty publicznej w mediach, zapewnienia odbiorcom dostępu do otwartej, pluralistycznej i zróżnicowanej oferty m.in. poprzez wyznaczanie kierunków polityki koncesyjnej i tworzenie warunków dla rozwoju mediów trzeciego sektora.
Kwestiami podejmowanymi przez KRRiT będą także działania na rzecz rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej (m.in. związane z uruchomieniem multipleksów: MUX 5, MUX 6 i MUX 8) oraz konwersji cyfrowej radia. Aktualna pozostaje w pracach Krajowej Rady kwestia ochrony małoletnich przed możliwym negatywnym wpływem mediów, a także potrzeba rozwoju usług umożliwiających odbiór programów przez osoby z dysfunkcją narządu słuchu oraz osoby z dysfunkcją narządu wzroku.

[Łukasz Szewczyk]