Na Uniwersytecie Michigan powstał miniaturowy komputer o wielkości ziarna ryżu i przewiduje się, że jest obecnie najmniejszą autonomiczną tego typu jednostką na świecie.

Michigan Micro Mote (inaczej M3) to mikroskopijny komputer skonstruowany przez naukowców z Uniwersytetu Michigan. Urządzenie o wielkości 32 milimetrów sześciennych mieści w sobie procesor Phoenix o wymiarach 915 x 915 ľm2. Jego zapotrzebowanie na energię wynosi 500pW. Wszystko w nim jest miniaturowe, oprócz możliwości. Nowe urządzenie potrafi odczytywać temperaturę i ciśnienie z otoczenia, a nawet robić zdjęcia.

Do sterowania komputerem nie jest używana klawiatura, mysz czy też monitor. Zamiast tego do jego programowania stosuje się impulsy światła o wysokiej częstotliwości. Po tym dane są przetwarzane i przekazywane do centralnego komputera przez sieć komórkową. Panel słoneczny o powierzchni zaledwie jednego milimetra kwadratowego pozwala na autonomiczne zasilenie całego układu. Twórcy M^3 mają nadzieję, że w przyszłości ich komputer będzie można wykorzystać w różnorodnych dziedzinach - od medycznej po przemysłową.