Likwidacja białych plam na szerokopasmowej mapie Polski jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami - podkreślają przedstawiciele branży teleinformatycznej. Tam, gdzie inwestycje w budowę sieci są mało opłacalne dla przedsiębiorców, potrzebne jest zaangażowanie finansowe państwa.

Firmy potrzebują również stabilnego prawa. Bez tego ryzyko dla przedsiębiorców może okazać się zbyt wysokie.

Jeśli mówimy o realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) i pokryciu białych plam, to pamiętajmy, że zwroty z inwestycji mogą sięgać 20 czy nawet 30 lat. Cele NPS są celami rządu, a nie przedsiębiorstw. Dlatego to rząd powinien wymyślić dobre mechanizmy współfinansowania
- mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Mirosław Suszek, członek zarządu Netia SA.

Jak podkreśla, technologia się zmienia, a firmy bez wsparcia środków publicznych i funduszy europejskich same nie będą w stanie sprostać wielomiliardowym inwestycjom.

Netia posiada największą w Polsce światłowodową sieć dostępową w technologii PON, która jest w tej chwili najbardziej przyszłościową technologią i umożliwia nam świadczenie usług nawet do 1 gigabita na sekundę. Zrealizowaliśmy tę inwestycję przy współudziale unijnych funduszy do poziomu 40 proc. kosztów kwalifikowanych
- mówi Mirosław Suszek

Równie ważna, co wsparcie finansowe, jest stabilność prawna.

Oprócz ryzyka biznesowego ważne dla nas jest ryzyko przepisów i regulacji. Odgrywa ono szczególną rolę przy inwestycjach telekomunikacyjnych, których horyzont czasowy jest bardzo długi. Niestabilność przepisów znacznie podnosi ryzyko inwestycyjne, więc zmniejszenie niepewności związanej ze zmianami w prawie pozwoliłoby zwiększyć liczbę inwestycji
- mówi członek zarządu Netii

Podaje przykład tzw. megaustawy, czyli ustawy z 2010 roku o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych, która z założenia miała ułatwić realizację inwestycji związanych z budową infrastruktury.

Koncepcja bardzo dobra, zapis ustawy dobry, ale cały czas brakuje przepisów wykonawczych. Kiedy trzeba stosować te przepisy w praktyce, to już nie wychodzi tak dobrze
- mówi przedstawiciel Netii

Jego zdaniem, te dwa warunki, czyli wsparcie przedsiębiorstw z budżetu państwa oraz stabilne otoczenie prawne, są konieczne do tego, żeby zrealizować założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego. W ramach rządowego projektu NPS do 2020 r. każdy Polak ma móc korzystać z internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Ponadto minimum połowa polskich gospodarstw domowych ma mieć dostęp do sieci o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Nadzór nad realizacją planu sprawować będzie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.