W 2013 r. wybudowano 7,1 tys. km nowych sieci światłowodowych, wobec planowanych 5,3 tys. km, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 350 mln zł, z czego 53 mln pochodziło ze środków UE - wynika z Raportu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W 2013 r. prawie we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców ponad dziesięciu przedsiębiorców udostępniało sieci światłowodowe. Ważniejsze jest jednak, że konkurencyjność na poziomie co najmniej trzech przedsiębiorców, dająca dobrą podstawę do osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, zaczyna już występować w niemal 240 miejscowościach mniejszych (przeważnie małych miastach), mających od 5 do 20 tys. mieszkańców i w niemal 100 miejscowościach (w tym w największych wsiach), mających od 1 do 5 tys. mieszkańców.

Zdecydowanie zmalała liczba miejscowości liczących poniżej 500 mieszkańców, w której żaden przedsiębiorca nie deklaruje posiadania węzła sieci telekomunikacyjnej - w 2013 r. udział takich miejscowości spadł do 30%.

Z planów wynika, że w 2014 r. szerokopasmowy dostęp do Internetu uzyska łącznie ponad 338 tys. gospodarstw domowych, z czego 70% - już w sieciach nowej generacji (NGA). Wyraźny jest również trend inwestowania w technologie dostępowe klasy NGA, gwarantujące szybkości dostępu do Internetu na poziomie wyznaczonym przez Europejską Agendę Cyfrową.

Raport przynosi kilka dobrych, kluczowych dla rynku Informacji. Budujemy szybciej niż planowano, nie zwiększając niemal wydatków publicznych, rośnie konkurencja, nowoczesna infrastruktura staje się dostępna w coraz mniejszych miejscowościach. Co ważniejsze, widać też bardzo pozytywny trend - w rozwój infrastruktury przedsiębiorcy inwestują swoje pieniądze. To oznacza że ten rynek infrastruktury telekomunikacyjnej staje się w Polsce coraz silniejszy i stale się rozwija. Na tym skorzystają przede wszystkim konsumenci
- mówi Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Raport wykazuje także, że w 2013 r. wybudowano dużo więcej nowych sieci światłowodowych, niż wynikało z planów, zakładających budowę 5,3 tys. km. Ta zwiększona skala inwestycji została osiągnięta przy niemal niezwiększonym poziomie środków publicznych (ok. 53,3 mln zł). Oznacza to, że operatorzy uznali, iż na wielu terenach warto już inwestować własne środki. Z planów inwestycyjnych na 2014 rok wynika, że możemy oczekiwać istotnego wzrostu długości sieci - planowana jest budowa niemal 7,5 tys. km. Rośnie także długość planowanych odcinków. W 2013r. średnia długość wybudowanego odcinka wyniosła 1,18 km, w 2014 r. wzrosła ona do 3,8 km, zaś większość planów dotyczy odcinków o długości do 10 km.

Raport został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, samorządy oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Warto podkreślić, że informacje udostępniło w tym roku 3425 podmiotów, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego, kiedy uzyskano dane od 3221 uprawnionych podmiotów. SIIS jest unikalnym narzędziem przede wszystkim dla przedsiębiorców, bo wskazuje lokalizację punktów, które są przygotowane do kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych (w 2012 r. było ich 2,8 tys. w 2013 już 7,5 tys.). Udostępnienie tej informacji - wraz z parametrami kolokacji oraz deklaracjami o możliwości udostępnienia powierzchni w obiekcie, możliwości instalacji anten dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii - zdecydowanie ułatwia podłączanie nowych sieci i uruchamianie usług.

[Łukasz Szewczyk]