Stworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej zakłada poselski projekt ustawy, który przechodzi przez Sejm. Wczoraj swoje stanowisko w tym temacie przedstawiła Rada Ministrów, dostrzegając przyziemne problemy.

Nie wszyscy wiedzą, że Polska ma swój plan podboju kosmosu, zakładający m.in. budowę satelity obserwacyjnego. Polska jest też członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, a nasi rodacy mają swój wkład w istotnych misjach kosmicznych, np. polskim wkładem w łaziku Curiosity są niechłodzone detektory na podczerwień MCT.

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA


Nasi posłowie widocznie dostrzegają ten kosmiczny potencjał i chcą utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), która będzie realizować "zadania państwa w zakresie badań przestrzeni kosmicznej".

Poselski projekt Ustawy o utworzeniu agencji wpłynął do sejmu w grudniu 2013 roku. W kwietniu odbyło się I czytanie. Projekt skierowano do Komisji Gospodarki oraz Komisji Obrony Narodowej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Kopię projektu znajdziecie pod tym tekstem. Zakłada on stworzenie agencji POLSA, podlegającej premierowi i zajmującej się m.in. tworzeniem założeń, zapewnianiem spójności polskiej polityki kosmicznej, reprezentowaniem kraju na arenie międzynarodowej itd. Szczegóły w projekcie.

Rząd pyta o koszty


Wczoraj swoją opinię na temat projektu przedstawiła Rada Ministrów. Najwyraźniej rząd generalnie popiera ideę stworzenia POLSA, ale podkreśla też, że w poselskim projekcie nie przypisano Agencji wszystkich zadań państwa realizowanych obecnie w sferze technologii kosmicznych i satelitarnych. Projekt wymaga tutaj uzupełnienia.

Rada Ministrów dostrzega też, że w projekcie nie określono skutków finansowych wdrożenia ustawy, w tym zwłaszcza dla budżetu państwa. Z proponowanych przepisów wynika, że przychodami Agencji miałyby być m.in. dotacje celowe i podmiotowe, czyli środki z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich.

Ponadto rząd widzi potrzebę wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących określenia składników majątkowych i niemajątkowych przyszłej Agencji przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony Narodowej. Konieczne jest też określenie zasad pokrywania kosztów wynagrodzenia i działalności prezesa POLSA przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Posłowie nie wskazali również, od kiedy byłyby ponoszone koszty związane z utworzeniem POLSA, nie określili wysokości tych kosztów, nie przedstawili zakładanego budżetu rocznego przyszłej Agencji, w tym obejmującego składkę Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. W opinii rządu brak tych informacji uniemożliwia ocenę projektu pod względem finansowym.

Poniżej kopia projektu ustawy.


[Marcin Maj]