Sprzedawca

lokalizacja: Bytom

Wymagania:
 • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z klientami,
 • opanowanie i cierpliwość,
 • pełne zaangażowanie i kreatywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • umiejętność negocjacji,
 • znajomość obsługi komputera (Excel, Word),
Mile widziane:
 • doświadczenie i zainteresowanie specjalistycznymi technologiami,
 • miłe usposobienie,
 • obeznanie i umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
 • reprezentacyjność,
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV na adres: dawid.nicpon@proline.pl lub telefonicznie: 664999928. W swoim zgłoszeniu umieść koniecznie klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Uprzejme informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi aplikantami. Administratorem danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji na to stanowisko jest firma ProLine, z siedzibą przy ulicy Brzozowej 5 w Mirkowie, NIP: 895-101-17-86, Regon: 930767003. Każdej osobie przysługuje prawo, do odwołania udzielonej zgody ze skutkiem w przyszłości. Kasowanie zapisanych danych osobowych następuje, gdy zostanie wycofana zgoda na ich przechowywanie, gdy posiadanie tych danych nie jest już wymagane do realizacji celu związanego z zapisaniem lub gdy zapisanie tych danych jest niedozwolone z innych przyczyn prawnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), niniejszym informuję że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Sebastian Ponikowski prowadzący działalność pod firmą Sebastian Ponikowski ProLine (NIP: 895-101-17-86, REGON: 930767003), z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków;
 • celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b) i c) RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ProLine odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych jako państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej firmy Quality Unit LLC (3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington, DE 19808); przy przekazaniu tym zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia wymagane regulacją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje i nie będą po tym czasie zachowywane;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem;
 • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.