Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spotkali się z przedstawicielami Prawicy Rzeczypospolitej, którzy protestowali przeciwko emisji na antenach TVP spotu "Najbliżsi - obcy" promującego wśród społeczeństwa poparcie związków partnerskich.
Kilka dni temu posłanka PiS zaatakowała Telewizję Polską, która zamierza wyemitować spot kampanii społecznej popierającej związki partnerskie.

Na zarzuty odpowiedział rzecznik TVP, informując, że kampania "Najbliżsi obcy" jest jedną z bardzo wielu emitowanych bezpłatnie przez nadawcę publicznego reklam społecznych. W ciągu ostatnich trzech lat TVP wyemitowała bezpłatnie już 75 rozmaitych kampanii organizacji pożytku publicznego, poświęconych wpływaniu na zmianę postaw społecznych, informacyjno-edukacyjnych, profilaktyki prozdrowotnej oraz pomocowych i charytatywnych. Dodał także, że bezpłatne emitowanie kampanii organizacji pożytku publicznego jest jednym z przykładów misji publicznej Telewizji Polskiej.

Podczas spotkania z przedstawicielami Prawicy Rzeczypospolitej, przewodniczący KRRiT stanowczo stwierdził, że adresatem protestu powinna być Telewizja Polska, a jakiekolwiek kroki KRRiT może podjąć po wyemitowaniu spotu przez nadawcę. Zgodnie z polskim prawem nadawcy kształtują program samodzielnie, a wszelkie działania nadawcy KRRiT może oceniać po emisji audycji. Dodał, że KRRiT nie będzie pełniła roli cenzora.

Odnosząc się do argumentu, że nadawca nie emituje reklam promujących np. ochronę życia poczętego członkowie KRRiT podkreślali, że zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, organizacje, które taki spot przygotują, mogą ubiegać się o emisję w mediach publicznych na określonych w tym rozporządzeniu zasadach.

Jan Dworak, podkreślił, że KRRiT uwzględnia w debacie publicznej różne głosy, bo tak widzi swoją rolę w demokratycznym, zróżnicowanym społeczeństwie.

W trakcie spotkania Przewodniczący KRRiT, Jan Dworak odniósł się do nałożonej 26 września kary na Fundację Lux Veritatis za naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w trakcie relacjonowania przez Telewizję Trwam Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada 2013 roku.

Przewodniczący KRRiT podkreślił, że szanuje poglądy osób występujących w obronie Telewizji Trwam. Jednocześnie przypomniał, że kara została nałożona na nadawcę za wyrażanie przez osoby występujące w audycji pochwał dla aktu przemocy, jakim było zniszczenie instalacji artystycznej, co nie może być akceptowane.

Przypomniał jednocześnie, że Fundacja Lux Veritatis odwołała się od decyzji Przewodniczącego KRRiT do niezawisłego sądu, który ma pełną swobodę w kształtowaniu swoich wyroków.

[Łukasz Szewczyk]