Poczta Polska ostrzej ściąga abonament RTV, ale uderza to w ludzi starszych i chorych, w sposób bardzo niesprawiedliwy. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra cyfryzacji z prośbą o przedstawienie pomysłów na rozwiązanie problemu.

Ciągle toczy się dyskusja na temat abonamentu RTV, a dopóki nie będzie nowego prawa w tym zakresie, mamy tylko archaiczne przepisy wymagające rejestracji telewizora.

Te przepisy są tak absurdalne, że w momencie gdy Poczta Polska zwiększyła wysiłki na rzecz ściągania abonamentu RTV, nie uderzyło to w osoby całkowicie unikające płacenia abonamentu. Jeśli ktoś nigdy nie zarejestrował telewizora, jest poza zasięgiem zainteresowania Poczty. Oberwały jednak osoby starsze, niepełnosprawne albo te w trudnej sytuacji życiowej, które kiedyś miały zarejestrowany telewizor.

Kogo ścigają za abonament?


Dziennik Internautów opisywał problem w lutym tego roku. Przykładowo, osoby starsze mogą być zwolnione z opłat, ale często nie wiedzą, że zwolnienie nie jest automatyczne. Najpierw trzeba zgłosić w placówce pocztowej, że podlega się zwolnieniu. Ten, kto tego nie zrobił, ale przestał płacić, stał się w rozumieniu prawa dłużnikiem. Poczta Polska jest bezlitosna wobec takich osób.

KRRiT nie ogarnia sytuacji


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała, że w związku z tą patologią zanotowała kilkakrotny wzrost liczby listów w sprawach abonamentu RTV, w których ludzie proszą o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości. KRRiT musiała inwestować w rozbudowę swojej biurokracji, by obsłużyć tę całą korespondencję, a mimo to nie jest w stanie rozpatrzyć spraw w terminie.

Problemy KRRiT powodują nasilanie się patologii, bo niejednokrotnie dochodzi do zakończenia egzekucji długu jeszcze przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia zaległości na raty.

RPO występuje do MAiC


Nic dziwnego, że w tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) postanowiła interweniować. Skierowała wystąpienia do KRRiT oraz do ministerstwa kultury, a ostatnio także do Ministra Administracji i Cyfryzacji, który sprawuje nadzór nad Pocztą Polską. RPO oczekuje, że minister przedstawi jakieś informacje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu opisanych problemów.

Warto zajrzeć do wystąpienia RPO, którego kopię zamieszczamy również pod tym tekstem. Rzecznik Praw Obywatelskich wspomina o tym, że wiele skarg dotyczy sytuacji, w których wszczęto postępowanie egzekucyjne, mimo że w przeszłości został dopełniony obowiązek zgłoszenia oświadczenia o możliwości korzystania ze zwolnienia lub też w przypadku wyrejestrowania odbiornika. Po prostu obywatele najczęściej nie dysponują dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie zmian.

Poczta Polska mogłaby zawiesić postępowania egzekucyjne do czasu rozpatrzenia spraw przez KRRiT, ale najwyraźniej nikt nie czuje potrzeby uwzględniania problemów obywateli.

RPO twierdzi, że w jednej ze spraw Poczta Polska nie uwzględniła przekreślenia przez obywatelkę pewnego pola w formularzu zgłoszenia (konkretnie pola "Zaprzestanie używania odbiorników, wyrejestrowanie odbiorników"). W konsekwencji Poczta uznała, że nie doszło do skutecznego wyrejestrowania odbiornika. Trudno to nazwać inaczej niż bezsensownym i krzywdzącym działaniem przeciwko obywatelowi.

Poniżej kopia wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich.


[Marcin Maj]