Jeśli składasz reklamację do operatora, możesz wybrać elektroniczną drogę komunikacji. Tę możliwość wprowadza nowe rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie reklamacji usług.

Warto wiedzieć, że od już przedwczoraj obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

Komunikacja elektroniczna w reklamacji


Dzięki temu rozporządzeniu po złożeniu reklamacji będziemy mogli wybrać, w jakiej formie chcemy dostać odpowiedź. Możemy ją otrzymać na piśmie lub drogą elektroniczną. Dotychczas niezależnie od formy złożenia reklamacji (ustnie, pisemnie lub elektronicznie) usługodawca musiał odpowiadać na papierze.

Jeśli reklamacja była złożona od razu w formie elektronicznej, usługodawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi w formie elektronicznej. Do odpowiedzi może posłużyć wskazany przez abonenta adres, adres, z którego wysłano reklamację, albo generalnie środek komunikacji elektronicznej użyty przez reklamującego do złożenia reklamacji.

Rozporządzenie mówi też, że jeśli wysłana przez usługodawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona, można zażądać jej kopii lub duplikatu.

Generalnym celem tych wszystkich zmian jest przyśpieszenie procedur reklamacji i obniżenie ich kosztów.

Rozporządzenie już obowiązuje


Nowe przepisy weszły w życie przedwczoraj. Poniżej zamieszczamy kopię nowego rozporządzenia. Warto przynajmniej przejrzeć ten dokument, aby poznać przepisy dotyczące składania reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Rozporządzenie nie jest długie, a zawsze warto znać konkretne przepisy, nie tylko artykuły na ich temat.


[Marcin Maj]