Microsoft zapowiedział wersję beta komunikatora Skype for Web, który pozwala prowadzić rozmowy wideo bezpośrednio z przeglądarki, bez konieczności uruchamiania przeznaczonej do tego celu aplikacji.

Obecnie w wersji beta Skype for Web ma działać z Safari, Firefoxem, Chromem i oczywiście Internet Explorerem. Do tego wystarczy tylko niewielki plugin. W późniejszym czasie funkcja będzie działać w przeglądarkach natywnie bez potrzeby instalowania jakichkolwiek dodatków. Nastąpi to jednak dopiero wtedy, gdy WebRTC doczeka się szerszej implementacji. Wersja beta Skype for Web udostępniona jest już pierwszym użytkownikom na stronie Skype.com po zalogowaniu się na konto.

Rozwiązanie wydaje się być bardzo dobrym posunięciem giganta z Redmond. Opcja ta może okazać się bardzo przydatna, jeśli nie mamy dostępu do dedykowanej aplikacji, a musimy z kimś szybko porozmawiać, np. korzystając z komputerów w bibliotece na uczelni, itd. Użytkownicy aplikacji Skype muszą obecnie co jakiś czas modyfikować ją, gdyż Microsoft wprowadza do niej różne poprawki i udoskonalenia. A jest tych platform (na których można uruchamiać Skype) sporo: iOS, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Xbox czy Android.