Zakładanie firm będzie przebiegać szybciej, bo przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS szybciej uzyskają NIP i REGON. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dziennik Internautów wspominał już w przeszłości, że trwają prace nad szybszym przyznawaniem numerów NIP i REGON. Dzisiaj Sejm przyjął projekt nowelizacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo ma ułatwić przedsiębiorcom zakładanie firm, usprawniając funkcjonowanie tzw. jednego okienka.

Szybsze rozpoczęcie działalności


Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, a po zmianach ten okres ma się skrócić do 7 dni. Wszystko dzięki temu, że identyfikator NIP oraz numer REGON będą nadawane automatycznie podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Odbędzie się to przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Nadane identyfikatory będą także automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie. W praktyce moment wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność gospodarczą.

Z punktu widzenia nowej firmy działanie ograniczy się do złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet danych, z których korzystać będą inne instytucje - urząd skarbowy, GUS i ZUS. Urzędy będą między sobą wymieniać dane dotyczące przedsiębiorcy.

Co z pozostałymi danymi?


Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających, które nie podlegają wpisowi do KRS, ale są istotne np. dla GUS lub ZUS. Chodzi o dane takie, jak numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych i in.

Przedsiębiorca będzie zamieszczał te dane na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS w urzędzie skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej.

[Marcin Maj]