Podczas prezentacji na żywo z funkcją "over-the-air" prestandardowa wersja technologii 5G firmy Ericsson osiągnęła przepustowość na poziomie 5 Gbps w paśmie częstotliwości 15 GHz.

Wdrożenie standardu 5G w komercyjnych sieciach komórkowych przewidywane jest na rok 2020, jednak firma Ericsson już zdążyła zademonstrować podczas pokazów na żywo z funkcją "over-the-air", że technologia sieciowa 5G w wersji prestandardowej pozwala na przesyłanie danych z prędkością na poziomie 5 Gbps. Ta potwierdzona skuteczność jest szalenie ważna w kontekście nieustającego wzrostu zapotrzebowania na przesyłanie danych w sieciach komórkowych oraz opracowywania nowej generacji aplikacji typu M2M (Machine-to-Machine). Pomyślna próba przeprowadzona przez spółkę Ericsson w jej laboratorium w Kista (Szwecja) odbyła się w obecności członków kierownictwa NTT DOCOMO i SK Telecom.

Raport Ericsson Mobility Report (czerwiec 2014) przewiduje, że do roku 2019 85% abonentów sieci komórkowych w Ameryce Północnej będzie korzystać z technologii LTE. Tak duże pokrycie technologii LTE wskazuje, że Ameryka Północna jako jeden z pierwszych regionów może wdrożyć standard 5G. Jednocześnie na wczesnej dostępności standardu 5G mają szansę skorzystać także Japonia i Korea Południowa - zarówno NTT DOCOMO, jak i SK Telecom już zapowiedziały kolejne próby. Jak informuje regionalny załącznik do reportu Ericsson na temat mobilności, pokrycie LTE dla abonentów zdążyło już przekroczyć 30% w Japonii oraz 50% w Korei Południowej, co jest najwyższym wskaźnikiem na świecie.

Standard 5G może zagwarantować znaczący wzrost wydajności umożliwiający obsługę przyszłych nowych aplikacji, które będą istotne zarówno dla użytkowników, jak i branży. W kontekście rozwoju naszego wspólnego projektu testów terenowych standardu 5G bardzo cieszymy się, że spółce Ericsson już na tak wczesnym etapie udało się zademonstrować prawdziwy potencjał technologii dostępu radiowego 5G
- mówi Seizo Onoe, wiceprezes wykonawczy i dyrektor techniczny NTT DOCOMO.

Raport na temat mobilności zawiera całościowy zarys mobilnego środowiska w przededniu wdrożenia standardu 5G i zapowiada czynniki generujące popyt na 5G. Raport prognozuje 10-krotny wzrost ruchu danych w sieciach komórkowych w latach 2013-2019 oraz sygnalizuje, że do roku 2019 liczba aktywnych urządzeń komórkowych typu M2M zwiększy się 3-,4-krotnie.

Pokazy na żywo odbywają się z wykorzystaniem innowacyjnej koncepcji nowego interfejsu radiowego i zaawansowanej technologii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), co pozwala uzyskać rekordowe wyniki. Prace Ericsson nad rozwojem sieci 5G obejmują nowe technologie antenowe z rozszerzonymi pasmami, wyższymi częstotliwościami oraz krótszymi interwałami czasu transmisji. Ponadto specjalnie na potrzeby testów 5G opracowywane są radiowe stacje bazowe wyposażone w jednostki pasma podstawowego i jednostki radiowe. Oprócz tego w ramach rozwijania standardu 5G spółka Ericsson zamierza poświęcić dużo uwagi takim kwestiom, jak małe komórki w niejednolitym środowisku sieciowym, nowe pasma częstotliwości (w tym 15 GHz) oraz transmisja typu backhaul o zwiększonej prędkości i przepustowości.

Dzięki zwiększonym prędkościom, krótszym czasom oczekiwania i lepszej wydajności w silnie zagęszczonych obszarach standard 5G może zapewnić doświadczenie użytkownika na wyższym poziomie, a także umożliwi opracowanie nowych aplikacji typu "urządzenie-urządzenie" i M2M, które będą istotne zarówno dla klientów (np. kontrola bezpieczeństwa ruchu, internet dotykowy), jak i branży (np. czujniki, sieci kapilarne). Choć standardy 5G znajdują się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, a przydział nowych pasm widma wciąż wymaga rozważenia, pokazy przeprowadzone przez spółkę Ericsson wyraźnie potwierdzają jej czołową pozycję w dziedzinie technologii.

[]