Firma Quantenna Communications zapowiada wypuszczenie na rynek w 2015 roku zespołów układów scalonych (chipsetów), które pozwolić mają na transmisje w technologii Wi-Fi sięgające 10 GB/s. Będą oparte na układzie anten 8x8 w technologii MIMO.

Do tej pory urządzenia dostępowe obsługiwały pojedynczych klientów: nawiązanie połączenia z jednym urządzeniem sprawiało, że reszta musiała czekać na swoją kolej. Odpowiedzialny za to standard 802.11n w sieciach WLAN pozwalał na jednoczesne wysyłanie wielu strumieni przestrzennych, które w danej chwili mogły być wykorzystywane tylko przez jednego klienta.

Rewolucyjna technologia Qualcomma ma to zmienić. MU-MIMO będzie umożliwiał stacji bazowej wysyłanie, w tym samym czasie i w tym samym kanale radiowym, wielu różnych strumieni danych przeznaczonych dla różnych klientów. Mówiąc prościej: jeden punkt dostępowy, będzie mógł wysyłać dane wielu klientom równocześnie.

Nowy układ jest zgodny ze standardem IEEE 802.11ac oraz ze wszystkimi starszymi wersjami 802.11a/b/g. Jednak nawet po ukazaniu się na rynku nie będzie na razie stosowany w urządzeniach przenośnych i modemach USB. Pierwszym jego przeznaczeniem będą zastosowania biznesowe.

Quanantenna spodziewa się, że jej rozwiązanie będzie stosowane przede wszystkim przez użytkowników biznesowych. Producent nie ma na razie w planach przygotowania tego typu chipsetów dla urządzeń mobilnych.