Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie podnosi obowiązkowy abonament za radio i telewizję. Od 2014 roku abonament za radio wzrośnie o 25 groszy miesięcznie, natomiast opłata za radio i telewizję wrośnie o 65 groszy.

Od 1 stycznia 2014 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 5,90 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 19,30 zł miesięcznie - informuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Przy opłacaniu abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc przysługują ulgi w opłatach. Opłatę abonamentową wnosimy do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty na poczet 2014 r., według nowych stawek, można będzie wnosić już od 30 maja 2013 roku.

Do końca 2013 r. obowiązują stawki 5,65 zł miesięcznie za używanie odbiornika radiowego i 18,65 zł miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego.

[Łukasz Szewczyk]