1. Hurtownia ProLine prowadzona jest przez PROLINE - PONIKOWSKI SEBASTIAN, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenieNr: . Nr NIP: 8951898022, nr Regon: 930767003.
 2. Zamówienia składane w hurtowni ProLine realizuje Centrala ProLine, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków k/Wrocławia.
 3. Zasadami posługiwania się witryną internetową Proline, działającą pod adresem WWW: proline.pl, reguluje Regulamin sklepu internetowego, który jest także integralną częścią warunków współpracy hurtowej.
 4. Zawartość witryny internetowej ProLine nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie ceny podane w hurtowej części witryny ProLine są wartościami netto wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 7. Pobieramy koszty manipulacyjne w wysokości 10% wartości korekty, jezeli korekta jest wystawiana nie z winy ProLine.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest wcześniejsza rejestracja w systemie sprzedaży hurtowej ProLine.
 9. Warunki współpracy opisuje dokument Zasady współpracy.
 10. Warunkiem rejestracji nowego klienta jest handlowy profil działalności klienta, polegający na odsprzedaży sprzętu komputerowego lub sprzętu z branż pokrewnych.
 11. Warunkiem utrzymania stałego dostępu do cen hurtowych jest utrzymanie minimalnego obrotu kwartalnego na poziomie nie mniejszym niż 5 tys. zł, a także dokonywanie zakupów nie rzadziej niż ustalony czas okres (typowo 21 dni).
 12. Klient hurtowy ma dostęp do jednej z trzech grup cenowych, której poziom ustalany jest na podstawie obrotu kwartalnego klienta i jest negocjowany indywidualnie.
 13. Klient hurtowy otrzymuje oferty handlowe - promocje, nowości w ofercie ProLine, na konto e-mail podane w formularzu rejestracyjnym.
 14. Należności w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto ProLine:
  ProLine S.A.
  ul. Brzozowa 5
  55-095, Mirków
  Bank Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu
  nr rachunku: 35124019941111001013283132
 15. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu).
 16. Numery kont bankowych dostępne są także na stronie Bank.

.