Regulamin obowiązuje dla zamówień złożonych od 24 kwietnia 2016 roku.

Informacja o firmie ProLine

Sklep internetowy działający pod adresem http://proline.pl prowadzony jest przez: ProLine Sebastian Ponikowski e-mail sklep@proline.pl, nr telefonu 664999933, z siedzibą: Centrala ProLine, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków k/Wrocławia, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami/ i posiada zaświadczenie - Nr: 85686. Nr NIP: 895-101-17-86, nr Regon: 930767003. Zwany dalej ProLine Sebastian Ponikowski lub Sprzedawcą. Salony sprzedaży, zwane dalej oddziałami sprzedaży ProLine - dostępne są pod adresami, dostępnymi na stronie Kontakt

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu ProLine.pl są przetwarzane przez ProLine Sebastian Ponikowski.
 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep ProLine.pl
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Strona Sprzedawcy zostaje zaszyfrowana przed przesłaniem poprzez Internet w celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Firma ProLine występując o wydanie certyfikatu SSL została poddana szczegółowemu audytowi przez organ certyfikujący GeoTrust Inc. i przyznano jej numer 930767003. Certyfikat SSL ze 128-bitowym kluczem wystawiony firmie ProLine Sebastian Ponikowski przez GeoTrust Inc., wykorzystywany na stronie https://proline.pl jest typu "GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA" i został wyposażony w sygnaturę PKCS #1 SHA-256 z szyfrowaniem RSA. Umożliwia on nawiązanie bezpiecznego połączenia TLS 1.2 poprzez Internet.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie ProLine.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 • W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
  1. Cena brutto - standardowa cena detaliczna sprzedaży oferowanych towarów i usług
  2. Cena internetowa - cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy ProLine.pl.
  3. Cena w promocji Headshot - cena specjalna obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy ProLine.pl podczas trwania promocji przy wybraniu transportu kurierem, do Paczkomatu lub paczki w Ruchu.
 • Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają rabat w wysokości 1%. Rabat ten nie jest naliczany w przypadku płatności za pośrednictwem systemów płatności on-line DotPay, kartą płatniczą, kartą płatniczą w oddziale.
 • Ceny w oddziałach sprzedaży ProLine mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 • W przypadku zamówienia zestawu komputerowego z inna formą płatności niż przedpłata na konto, sklep może wymagać 10% zadatku w celu realizacji zamówienia.

Podatkowa Dokumentacja Zakupów

 • Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym ProLine wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy z podaniem nazwy firmy prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 • Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Zamówienia

 • Sklep internetowy ProLine.pl umożliwia Klientom:
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w oddziałach sprzedaży ProLine,
  2. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w oddziałach sprzedaży ProLine.
 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie ProLine.pl kierowane przez ProLine Sebastian Ponikowski do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę ProLine.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 • Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny: +48 664999933, Wiadomości wysyłane pod zamówieniem lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@proline.pl.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez sklep ProLine.pl.
 • Zamówienie może zostać przyjęte pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku braku Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia ze względu na niedostępność jednego albo więcej Produktów lub o konieczności przedłużonego czasu oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o dyspozycję dotyczącą ich realizacji. W przypadku niedostępności Towaru albo braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie środków.
 • Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Przyjęto do realizacji".
 • W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy ProLine.pl towaru oferowanego w oddziałach sprzedaży ProLine, umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w danym salonie sprzedaży ProLine po osobistej akceptacji oferty przez klienta.
 • Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 • Sklep ProLine.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Czas realizacji zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych.
 • W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
 • Godziny, do których należy złożyć i opłacić zamówienia, aby mogło zostać wysłane danego dnia roboczego: GLS do 16:30, Schenker do 16:30, Inpost do 15:30, Paczka w Ruchu do 16:30, gdy pozwalają na to wystarczające stany magazynowe.

Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym ProLine.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej GLS, Schenker lub InPost (Paczkomaty), Paczka w Ruchu.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. Czas realizacji zamówienia - kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
  2. Czas dostawy - zależny od wybranego sposobu dostarczenia. GLS 1 dzień roboczy, Schenker 1-2 dni robocze, InPost 1-3 dni robocze, Paczka w Ruchu 2-4 dni robocze.
 • Na każdej stronie o produkcie (karcie produktu) podany jest aktualny stan magazynowy towaru, a także informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia gdy odbiega on od standardowego czasu realizacji zamówienia. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkodowego z kurierem.

Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  • W formie przedpłaty - przed wydaniem towaru klientowi:
   1. Przedpłata przelew - przelew na rachunek bankowy ProLine Sebastian Ponikowski:
    ProLine Sebastian Ponikowski
    ul. Brzozowa 5
    55-095, Mirków
    Bank Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu
    nr rachunku: 78124019941111000024975742
   2. Kartą kredytową.
   3. Płatności on-line DotPay - usługi e-transferu i innych płatności elektronicznych i telefonem komórkowym w tym także płatności gotówkowych.
   4. W systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu realizowana przy współpracy Santander Consumer Bank i Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • W momencie odbioru towaru:
   1. Za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
   2. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu ProLine Sebastian Ponikowski lub w jednym z oddziałów sprzedaży ProLine.
 • Szczegóły płatności i warunki dostawy określono w dokumencie: Sposoby dostawy i koszty.
 • ProLine Sebastian Ponikowski może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez ProLine Sebastian Ponikowski jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami.

Zwrot towaru przez konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 • Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zgodnie z ustawą prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. zawartej na drodze aukcji publicznej;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 • W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Prawo odstąpienia od umowy, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 • ProLine Sebastian Ponikowski nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu należy odesłać na adres z dowodu zakupu. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.
 • Uprawnienia i obowiązki związane ze zwrotem przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 • Formularz zwrotu towaru dostępny jest pod linkiem Formularz zwrotu towaru.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego ProLine.pl

 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ProLine Sebastian Ponikowski Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 • Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym ProLine Sebastian Ponikowski wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji.
 • W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem reklamacji.
 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
  1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  2. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
  3. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  4. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym ProLine Sebastian Ponikowski i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku ProLine Sebastian Ponikowski rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w ProLine Sebastian Ponikowski.
 • Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 • W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez ProLine Sebastian Ponikowski, obsługa serwisu ProLine. przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
 • Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika Schenker lub GLS i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu ProLine.pl,
  2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt ProLine Sebastian Ponikowski, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 • Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 • Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ProLine Sebastian Ponikowski wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, ProLine Sebastian Ponikowski jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

Serwis

 • Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres: Serwis ProLine, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków k/Wrocławia
 • Kontakt z serwisem: 664999933

Warunki techniczne

 • Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie internetowym ProLine.pl urządzenie komputerowe Klienta i oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:
  • Dla urządzeń typu desktop - komputery stacjonarne i laptopy:
   • System Operacyjny Windows XP z SP3 lub nowszy lub
   • system OS X 10.9 lub nowszy
   • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1280x720 pikseli,
   • minimalna głębia kolorów High color 16-bit (zalecana True color 24-bit lub większa).
  • Dla urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet:
   • Dowolne urządzenie z systemem Android 4.1.2 Jelly Bean, Windows Phone 8 i iOS 7, lub nowsze pozwalające na uruchomienie jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
   • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
   • Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli,
   • zalecana głębia kolorów True color 24-bit.
 • Kupujący informowany jest że strona http://proline.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Klient może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka Prywatności

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 • Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu ProLine.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Postanowienia końcowe

 • ProLine Sebastian Ponikowski ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 • Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zgodnie z Art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 • W związku z tym, że wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich przeznaczonych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej naszym zdaniem nie są możliwe do spełnienia w przypadku całej grupy produktów (np. tunery USB nie są zasilane prądem o napięciu 230V oraz nie mają wyjścia HDMI a media playery mogą oferować zredukowany zestaw wyjść analogowych) informujemy, że sprzedawane przez nas urządzenia nie spełniają wszystkich wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009. Jeżeli urządzenia spełnia odpowiednie wymagania informacja ta jest podana w opisie urządzenia.
 • Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych (Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1742 tekst ogłoszony [pdf])
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ProLine.pl.
 • Regulamin Sklepu Internetowego ProLine Sebastian Ponikowski nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Regulamin jaki obowiązywał dla zamówień złożonych do 24 kwietnia 2016 roku dostępny jest pod poniższym adresem:

Regulamin obowiązujący do 24 kwietnia 2016 roku [pdf].
W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.