Urządzenia elektroniczne nie mogą być po prostu wyrzucane do zwykłych śmieci, ponieważ zawierają one wiele niebezpiecznych substancji, które mogą zaszkodzić środowisku, jak również zdrowiu ludzi. Te substancje to m.in. rtęć, ołów, kadm, bromowane związki organiczne oraz PVC.

Kiedy te substancje są pozostawione w środowisku, mogą zanieczyścić wodę, glebę i powietrze. Mogą również przedostać się do łańcucha pokarmowego i zanieczyścić żywność, którą spożywamy. W rezultacie, mogą spowodować wiele szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt i całego ekosystemu.

Dlatego też, urządzenia elektroniczne powinny być przetwarzane w sposób odpowiedni, przez recykling lub odzyskiwanie surowców. To pozwala na bezpieczne usunięcie niebezpiecznych substancji z urządzeń i zapobiega ich wprowadzeniu do środowiska.

Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE ? and. Waste Electrical and Electronic Equipment). Symbol WEEE oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Pamiętaj, że produkt taki musi zostać traktowany zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Zapewniając jego prawidłową utylizację przyczyniasz się do ochrony środowiska. W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą świadczącym usługi utylizacji odpadów lub sklepem w którym produkt został nabyty.