Przed gwarancyjnym zgłoszeniem uszkodzenia zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Dokładnie sprawdź uszkodzony sprzęt. Upewnij się czy przyczyna nieprawidłowego działania nie tkwi w urządzeniach współpracujących lub oprogramowaniu.

Reklamowany sprzęt serwis ProLine sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny ProLine może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu. Jeżeli zestaw nie został złożony przez ProLine, klient musi uiścić opłatę wysokości 50,00 zł netto (61,50 zł brutto) za przetestowanie przesłanego komputera w celu odnalezienia przyczyny usterki.

Prosimy jak najdokładniej opisać rodzaj i typ uszkodzenia na załączonym formularzu [XLS]. W przypadku nie posiadania drukarki, niniejszy formularz można wypełnić na miejscu w serwisie ProLine.

UWAGA!

Produkty GIGABYTE:
Prosimy o każdorazowe dołączanie do reklamacji prawidłowo wypełnionego druku reklamacyjnego GIGABYTE.
Druk reklamacyjny w znacznym stopniu ułatwia prawidłową diagnozę uszkodzenia, informuje o przeprowadzonej naprawie, oraz może przyśpieszyć przeprowadzenie czynności serwisowych u producenta.Procedura reklamacji dysków twardych:
  • dyski twarde firmy SEAGATE muszą posiadać wydruk testowy z programu Seatools
  • brak jakichkolwiek naklejek i opisów własnych na sprzęcie
  • folia antyelektrostatyczna
Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych może wiązać się z utratą praw gwarancyjnych.Uszkodzony sprzęt, wraz z opisem i kopią dokumentu zakupu dostarczyć do serwisu ProLine na adres:

Serwis Centralny ProLine
ul. Brzozowa 5
55-095, Mirków k/Wrocławia
Tel. 664999935
E-mail: serwis.centrala@proline.pl

Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzony sticker gwarancyjny i plomby.

W przypadku odbioru osobistego jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru towaru jest podpisany oryginał przyjęcia reklamacji na serwis, tzw. rewers. W przypadku braku podpisu dokument jest nieważny.

Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej).