Jeżeli do towaru dołączona jest gwarancja producenta, wówczas uprawnienia z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi tam warunkami i we wskazanej sieci serwisowej.

Zestawienie lokalizacji placówek serwisowych danego producenta zwyczajowo zamieszczony jest w karcie gwarancyjnej lub dokumentacji produktu.

Poniżej zebrano stron najważniejszych producentów sprzętu, zawierających informacje na temat
serwisowania produktów objętych gwarancją producenta:

Zobacz też zbiorowe zestawienie wszystkich strony producentówCreative - Opis procedury gwarancyjnej RMA

Procedura wymiany gwarancyjnej RMA (Return Materials Authorisation)

 1. Klient końcowy lub reprezentujący go sprzedawca kontaktuje się z Pomocą Techniczną Creative Labs telefonicznie.
 2. Nadany zostaje numer klienta (np. CRS 123456)
 3. Po przedstawieniu opisu problemu przez zgłaszającego usterkę konsultant podejmuje środki mające na celu przywrócenie poprawnego funkcjonowania urządzenia.
 4. Jeśli nie jest to możliwe konsultant stara się diagnozować charakter usterki i ustalić której części zestawu dotyczy. Na tym i na poprzednim etapie niezbędna jest współpraca zgłaszającego z konsultantem w zakresie precyzyjnej wymiany informacji
 5. Jeśli wymiana zostanie wstępnie autoryzowana zgłaszający jest proszony o przesłanie faksem lub e-mailem rachunku lub innego dowodu zakupu reklamowanego produktu przez klienta końcowego. fax number: 00353-1-8205052 email: rma@europe.creative.com
 6. Zgłaszający otrzyma z powrotem e-mailem potwierdzenie autoryzacji wymiany, zawierające:
  • Ośmiocyfrowy numer wymiany RMA
  • Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany
  • Adres na ktory należy zwrócić reklamowany produkt lub jego część, w zależności od rodzaju produktu i charakteru sprawy będzie to jeden z poniższych adresów:
   DHL Logistics sp z.o.o
   dla: Creative Labs
   ul. Jana Pawla II 66
   05-500 Piaseczno
   Creative Labs
   Ballycoolin Business Park,
   Blanchardstown,
   Dublin 15, Irlandia
  • UWAGA: Żadna przesyłka bez numery RMA nie może zostać przyjęta do obsługi serwisowej
  • Sugerujemy wysyłkę w trybie rejestrowanym lub poleconym, gdyż nie bierzemy odpowiedzialności za przypadki zgubienia przesyłki w drodze do nas.
  • Kiedy zgłoszony do wymiany produkt lub jego część dotrze na podany adres, taki sam, wolny od usterki produkt lub jego część zostaje wysłany na podany przez zgłaszającego adres bezpośrednio z naszego centrum obsługi klienta w Dublinie.
  • Od momentu autoryzacji wymiany obsługa gwarancyjna trwa maksymalnie 10 dni roboczych
  • Większe przesyłki i przesyłki o znacznej wartości mogą zostac przesłane do klienta kurierem. Status przesyłki można sprawadzać na stronach www.parceline.com lub www.dhl.com.

Proszę o podanie adresu i numeru telefonu obu aktualnych w ciągu dnia,a także numeru seryjnego produktu, daty i miejsca jego zakupu.

W przypadku odtwarzaczy MP3 marki Creative proszę również podać rozmiar pamięci wbudowanej do urządzenia oraz jego kolor.

Te informacje pozwolą nam zarejestrować to zgłoszenie w naszej bazie klientów i przeprowadzić wymianę gwarancyjną.