Z przyjemnością informujemy, że w wielkim teście akumulatorów przeprowadzonym przez Chip Foto-Video 05/2007, niekwestionowanym liderem rankingu zostały akumulatory z serii Pentagram Infinity Xtreme. Wyprzedzając tym samym producentów wielu innych znanych marek.


"...Palma pierwszeństwa w tej kategorii przypadła akumulatorom Infinity Xtreme AA 2000 mAh firmy Pentagram, które mogą poszczycić się największą pojemnością zmierzoną w stosunku do deklarowanej przez producenta.Wynik 103% jest dość zaskakujący i warto pochwalić firmę za dbałość o klienta, tym bardziej, że ponad połowa akumulatorków z tej kategorii nie osiągnęła nawet poziomu 90% pojemności zmierzonej do znamionowej.
Wartość pojemności tego akumulatora przewyższała nawet trzy na pięć testowanych akumulatorów o pojemności deklarowanej 2400 mAh..."

To nie koniec zwycięstw...

Również akumulatory Infinity 2100 Xtreme potwierdziły swoją wysoką jakość osiągając 101,9% pojemności zmierzonej do znamionowej i zajmując tym samym drugie miejsce w rankingu ogniw do 2400 mAh.

Czwarte miejsce przypadło w udziale akumulatorom Infinity 2400 Xtreme. Także w tym przypadku ogniwa osiągnęły bardzo dobry stosunek pojemności zmierzonej do deklarowanej, pozostawiając daleko w tyle ponad 20 ogniw innych producentów.

Wysoką klasę ogniw Infinity Xtreme potwierdzają również testy przeprowadzone przez niezależne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.


Wykres pokazuje stosunek średniej rzeczywistej pojemności akumulatorków, mierzonej w kolejnych 5 cyklach ładowania, do pojemności deklarowanej. W przypadku GP2500 pojemność rzeczywistą porównywano z deklarowaną przez producenta pojemnością 2450. Gdyby odnosić się do pojemności sugerowanej w nazwie, wynik GP wynosiłby 94,8% zamiast 96,7%. Testy wykonało niezależne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.