• Strona promocyjna - www.inkbenefitplus.pl
  • Czas trwania promocji: 1.10.2016 - 31.12.2016
  • Czas rejestracji urządzeń w promocji: 1.10.2016 - 10.01.2017
  • Każdy uczestnik jest uprawniony tylko do jednej nagrody
  • Wartość zwrotu przy zakupie poszczególnych modeli: 10% ceny brutto

  • REGULAMIN PROMOCJI