Zapraszamy do skorzystania z promocji, w której możecie nabyć wysokowydajne chłodzenie wodne typu All in One marki Alphacool w obniżonej cenie aż o 10%. Najwyższa jakość wykonania, bogate wyposażenie, bardzo obszerna kompatybilność z różnymi podstawkami to cechy, z których słyną układy Alphacool Eisbaer.

Eis

Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE

Chłodzenie wodne Eisbaer LT360 Aurora HPE jest wyposażone w niezwykle wydajny, całkowicie miedziany radiator NexXxos HPE Performance wraz z wysokowydajnymi wentylatorami Aurora Rise 120 mm. Wszystkie użyte komponenty pochodzą z klasycznej gamy chłodzenia wodą DIY i są również używane w większości w rozwiązaniach serwerowych. Eisbaer LT Aurora można rozbudować o dodatkowe komponenty dzięki szybkozłączce. Eisbaer LT360 Aurora HPE firmy Alphacool to wysokowydajny, wszechstronny system chłodzenia wodą, który jest równie łatwy w instalacji, ale oferuje wydajność wstępnie zmontowanej i wstępnie wypełnionej pętli customowej.

Alphacool Eisbaer Pro Aurora

Chłodzenie wodne Alphacool Eisbaer Pro Aurora to AiO specjalne opracowane dla procesorów ze szczególnie dużymi matrycami CPU. Należą do nich procesory AMD Threadripper i Epyc oraz procesory Intel dla gniazda LGA 3647 oraz LGA 4189. Dzięki dołączonemu uchwytowi montażowemu AM4, cooler CPU Alphacool Eisbaer Pro może być również stosowany na procesorach AMD Ryzen.

Regulamin promocji "Alphacool Eisbaer -10%"

1. Promocja "Alphacool Eisbaer -10%", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline". 2. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja. 3. Klient może wykorzystać jednokrotnie jeden kod niezależnie od ilości zakupionych przedmiotów objętych promocją. 4. Jeden kod obniża cenę jednej sztuki produktu. 5. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. 6. Klient może skorzystać z promocji tylko jednokrotnie. 7. Promocja dotyczy wyłącznie konsumentów (klientów detalicznych). 8. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.08.2022 i trwa do godziny 23:59 dnia 14.08.2022 roku, lub do wyczerpania zapasów. 9. Liczba kodów oraz zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczona. 10. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

od: 649,10 zł729,00 zł79,9 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
FBE633

Dodaj do Koszyka: 
Chłodzenie wodne AiO Alphacool Eisbaer Pro Aurora 240 CPU AIO