W świecie gier liczy się każdy szczegół. Dlatego warto wyposażyć się w sprzęt, który pozwoli Ci osiągnąć najwyższą jakość obrazu i płynność rozgrywki. Gigabyte, znany producent sprzętu gamingowego, oferuje typowo gamingowe monitory - połączenie doskonałej jakości obrazu, szybkiego odświeżania oraz innowacyjnych technologii. Przygotuj się na wciągającą przygodę z grami, w której żaden detal nie umknie Twojej uwadze. Sprawdź już dziś gamingowe monitory Gigabyte w niższych cenach i dołącz do świata graczy! 

 

Regulamin promocji "Gigabyte Gaming"

 

1. Promocja "Gigabyte Gaming", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline".
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja.
2. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.04.2023 i trwa do godziny 23:59 dnia 23.04.2023 roku.

4. Zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczony.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
6. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
8. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
9. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
11. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
12. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Produkty objęte promocją

Najniższe ceny z ostatnich 30 dni:
Gigabyte M28U - 2299 zł
Gigabyte G24F 2 Gaming - 899 zł

od: 599,00 zł799,00 zł200 zł taniej

 Promocja zakończona
6A67DD

 

od: 2499,00 zł2799,00 zł300 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
B1FD06

Dodaj do Koszyka: 
Gigabyte M28U Gaming 28" 4K UHD SS IPS 144Hz 1ms