Zanurz się w świat intensywnego gamingu z monitorami Gigabyte, dostępnymi teraz w wyjątkowej promocji z okazji IEM 2024! Oferując doskonałą jakość obrazu, niskie opóźnienia i wyjątkowe funkcje gamingowe, monitory te zapewnią niezapomniane wrażenia podczas każdej rozgrywki. Skorzystaj z limitowanej oferty i podnieś swój poziom gamingowej precyzji dzięki monitorom Gigabyte. które stworzono z myślą o prawdziwych pasjonatach e-sportu.

 

Regulamin promocji "GIGABYTE | IEM 2024"

 

1. Promocja "GIGABYTE | IEM 2024", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline".
2. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja.
3. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 05.02.2024  i trwa do godziny 23:59 dnia 18.02.2024 roku.
5. Zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczony.
6. Każdy klient ma prawo zamówić jedynie jedną sztukę tego samego produktu objętego promocją, niezależnie od ilości złożonych zamówień
7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
8. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
12. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
13. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
14. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Produkty objęte promocją

najniższe ceny z ostatnich 30 dni: Gigabyte GS27F - 749 zł, Gigabyte GS27FC - 719 zł, Gigabyte GS27Q - 1029 zł, Gigabyte GS27QC A-EK - 959 zł od: 679,00 zł749,00 zł70 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
DD3E409

Dodaj do Koszyka: 
Gigabyte GS27F 27" IPS FHD 170Hz

od: 639,00 zł719,00 zł80 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
F185A2A

Dodaj do Koszyka: 
Gigabyte GS27FC 27" VA FHD 180Hz

od: 949,00 zł1029,00 zł80 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
FBBCDBC

Dodaj do Koszyka: 
Gigabyte GS27Q 27" IPS QHD 165Hz

od: 859,00 zł959,00 zł100 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
D091506

Dodaj do Koszyka: 
Gigabyte GS27QC A-EK Gaming 27" VA QHD 165Hz