Posnet Mobile HS EJ to najmniejsza i najlżejsza przenośna kasa fiskalna na rynku. Prosta obsługa oraz zastosowanie baterii Li-Poly, zapewniającej długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania, czynią ją doskonałym urządzeniem do pracy mobilnej. Zastosowanie kopii elektronicznej paragonu zapewnia bezpieczną i oszczędną archiwizację danych sprzedażowych, a możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej (wielowalutowość) zapewnia gotowość na eurofiskalizację.

Regulamin Promocji

Regulamin określa zasady i warunki promocji "Mobilna + MikroSubiekt"

§1 - Organizator promocji
Organizatorem promocji "Mobilna + MikroSubiekt"jest firma Proline z siedzibą w Mirkowie, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, dział rejestracji działalności gospodarczej, urzędu miasta Wrocławia pod numerem 85686. , NIP: 895-101-17-86.

§2 - Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od dnia 21.03.2015 do dnia 01.10.2015.

§3 - Uczestnik Promocji:
1. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§4 - Zasady Promocji, sposób składania zamówienia:
1. Promocją objęte są wybrane produkty Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ + MikroSubiekt oferowane przez Proline w czasie trwania promocji.

2. Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci sklepu Proline, którzy złożą zamówienie w czasie określonym §2 ust.1, za pośrednictwem strony internetowej www.proline.pl lub w dowolnym oddziale sklepu stacjonarnego Proline, na zasadach opisanych w regulaminie.

3. Przy zakupie urządzenia fiskalnego, określonego w §4 ust.1 , klient nabywa produkt wraz z oprogramowaniem InsERT mikroSubiekt dla Windows. Koszty przesyłki pokrywa organizator promocji.

§5 - Reklamacje
1. Reklamacje związane z promocją uczestnik promocji może składać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji lub w każdym czasie w okresie jej obowiązywania.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji, dokument zakupu oraz opis podstaw reklamacji i może zostać przesłana do Działu Reklamacji na adres: Serwis Centralny ProLine ul. Brzozowa 5 55-095, Mirków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis.centrala@proline.pl

§6 - Postanowienia Końcowe
1.Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji.