OGŁOSZENIE NIEAKTYWNE - Data wygaśnięcia 31.12.2020r.

Handlowiec-Serwisant

lokalizacja: Kalisz

Wymagania:
 • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z klientami,
 • doświadczenie w pracy z klientem, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • doświadczenie w serwisowaniu komputerów - konfiguracja, wykrywanie i usuwanie konfliktów, umiejętność montażu podzespołów
 • opanowanie i cierpliwość,
 • pełne zaangażowanie i kreatywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • umiejętność negocjacji,
 • wykształcenie co najmniej średnie.
 • znajomość obsługi komputera (Excel, Word),
 • znajomość podstawowych dokumentów księgowych,
Mile widziane:
 • doświadczenie i zainteresowanie specjalistycznymi technologiami,
 • miłe usposobienie,
 • obeznanie i umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
 • reprezentacyjność,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość programów diagnostycznych,
 • znajomość różnych platform systemowych (DOS, Win, NT, Linux/Unix, ...),
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny i zdjęcie na adres: radoslaw.patelski@proline.pl Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Na podstawie artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), niniejszym informuję że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Sebastian Ponikowski prowadzący działalność pod firmą Sebastian Ponikowski ProLine (NIP: 895-101-17-86, REGON: 930767003), z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków;
 • celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b) i c) RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ProLine odpowiedzialni za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych jako państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej firmy Quality Unit LLC (3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington, DE 19808); przy przekazaniu tym zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia wymagane regulacją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje i nie będą po tym czasie zachowywane;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem;
 • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.