dzeniami Performance oraz Efficient. Dziu0119ki wysokim taktowaniom w trybie Turbo Boost oraz dziu0119ki duu017cej ilou015bci rdzeni i wu0105tku00f3w, procesory Raptor Lake, przeznaczone su0105 zaru00f3wno dla najbardziej wymagaju0105cych graczy jak i ru00f3wnieu017c twu00f3rcu00f3w treu015bci, grafiki, obru00f3bki filmu00f3w i zaawansowanych obliczeu0144 wielowu0105tkowych. Sprawdu017acie wydajnou015bu0107 nowych procesoru00f3w Raptor Lake w naszym teu015bcie na kanale YouTube i wybierzecie swojego R