Gotowy na wyższe osiągi i chłodniejsze temperatury? Przygotowaliśmy dla Ciebie niezwykłą promocję na chłodzenia wodne ENDORFY Navis F240 oraz F240 ARGB z wybranymi procesorami AMD Ryzen oraz Intel Core! Wybierz jeden z objętych promocją procesorów AMD Ryzen lub Intel Core, i uzyskaj atrakcyjne rabaty na zakup chłodzenia wodnego ENDORFY Navis F240 lub F240 ARGB! Nie czekaj! Zrób swój sprzęt jeszcze bardziej wydajnym i stylowym dzięki chłodzeniom wodnym ENDORFY Navis! Skorzystaj z naszej promocji już teraz!

 

 

 Jak skorzystać z promocji łączonej na chłodzenie ENDORFY Navis z wybranym procesorem?

  1. Dodaj do koszyka chłodzenie ENDORFY Navis F240 bądź F240 ARGB oraz procesor biorący udział w promocji
  2. W koszyku wprowadź kod promocyjny przypisany do wybranego przez Ciebie procesora.
  3. Po aktywacji kodu rabatowego, cena chłodzenia ENDORFY Navis F240 / F240 ARGB zostanie obniżona.

 

Regulamin promocji "ENDORFY Navis F240"

 

1. Promocja "ENDORFY Navis F240"", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline".
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja.
2. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 04.03.2024 i trwa do 15.04.2024 roku.

4. Zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczony.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
6. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
8. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru objętego promocją, zwrotowi podlega cały zestaw z promocji łączonej (chłodzenie ENDORFY Navis F240 / F240 ARGB oraz wybrany procesor)
10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
12. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
13. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

 

Produkty objęte promocją

najniższa cena z ostatnich 30 dni: Endorfy Navis F240 ARGB (EY3B004) - 469 zł, Endorfy Navis F240 (EY3B001) - 375 zł

 

Chłodzenie ENDORFY Navis F240 taniej o 26 zł z wybranymi procesorami:

 

 

Chłodzenie ENDORFY Navis F240 ARGB taniej o 70 zł z wybranymi procesorami:

 

 
od: 329,00 zł399,00 zł70 zł taniej

Dodaj do Koszyka: 
Endorfy Navis F240 ARGB 240mm

od: 323,00 zł349,00 zł-7%

Dodaj do Koszyka: 
Endorfy Navis F240 Black 240mm

od: 589,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor AMD Ryzen 5 5600 AM4

od: 749,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor AMD Ryzen 5 7500F AM5 OEM

od: 1025,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor AMD Ryzen 7 7700 AM5 OEM

od: 1705,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D AM5

od: 955,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor Intel Core i5-14400F Raptor Lake Refresh LGA1700 Box

od: 1359,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor Intel Core i5-14600KF Raptor Lake Refresh 3.5GHz LGA1700 Box

od: 1815,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor Intel Core i7-14700KF Raptor Lake Refresh 3.4GHz LGA1700 Box

od: 2699,00 zł

Dodaj do Koszyka: 
Procesor Intel Core i9-14900K Raptor Lake Refresh 3.2GHz LGA1700 Box