Do Black Friday jeszcze trochę czasu, ale my już odpalamy! Promocja na zasilacze marki Seasonic! Już teraz możecie kupić jedne z najlepszych zasilaczy na rynku w obniżonej cenie aż o 20%. Promocja obowiązuje od 01.11.2022 do 13.11.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Sprawdźcie dodatkowo takie HITY jak obudowa Seasonic Syncro Q704 z zasilaczem DGC-650W za 739 PLN i wiele innych! Sprawdźcie pełną ofertę i nie przegapcie takiej okazji!

Seaslpjesien

Regulamin promocji "Zasilacze Seasonic -20%"

1. Promocja "Zasilacze Seasonic -20%", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline". 2. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja. 3. Klient może wykorzystać jednokrotnie jeden kod niezależnie od ilości zakupionych przedmiotów objętych promocją. 4. Jeden kod obniża cenę jednej sztuki produktu. 5. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. 6. Klient może skorzystać z promocji tylko jednokrotnie. 7. Promocja dotyczy wyłącznie konsumentów (klientów detalicznych) 8. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.11.2022 i trwa do godziny 23:59 dnia 13.11.2022 roku, lub do wyczerpania zapasów.
9. Liczba kodów oraz zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczona.
10. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Produkty Seasonic objęte promocją

od: 400,00 zł539,00 zł139 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
D4BD2B

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic CONNECT 750W Gold

od: 230,00 zł289,00 zł59 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
8A5878

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic CORE GC-500 Gold 500W (SSR-500LC)

od: 250,00 zł319,00 zł69 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
2027B7

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic CORE GM-500 Gold 500W (SSR-500LM)

od: 292,00 zł389,00 zł97 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
E5B8F3

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-550 80Plus Gold 550W

od: 382,00 zł499,00 zł117 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
7DC886

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-650 80Plus Gold 650W

od: 460,00 zł599,00 zł139 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
7DF0E1

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-750 80Plus Gold 750W

od: 458,00 zł617,00 zł159 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
21EC0F

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-850 80Plus Gold 850W

od: 450,00 zł589,00 zł139 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
1A5FE5

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS PX-650 80Plus Platinum 650W

od: 540,00 zł699,00 zł159 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
A7E57E

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS PX-750 80Plus Platinum 750W

od: 490,00 zł589,00 zł99 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
DBEFD3

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS SGX-500 Gold SFX-L 500W

od: 238,00 zł299,00 zł61 zł taniej

 Skopiuj kod rabatowy:
67299A

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic S12III Bronze 650W (S12III-650)