Szukasz niezawodnego i wydajnego zasilacza do swojego komputera? Czy chcesz mieć pewność, że Twój sprzęt będzie bezpieczny i stabilny podczas intensywnego grania czy wymagającej pracy? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego! Promocja na zasilacze komputerowe Seasonic CORE z certyfikatem 80Plus Gold, dzięki któremu możesz mieć pewność, że Twój zasilacz będzie wydajny, energooszczędny i oferować będzie on niezawodne zasilanie Twojego sprzętu. Zasilacze Seasonic CORE wykonane są z wysokiej jakości kompontentów i zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość i niezawodność. Wyposażone w najnowsze technologie i funkcje, takie jak inteligentne systemy zabezpieczeń i regulacji napięć, gwarantują, że Twój sprzęt będzie zawsze bezpieczny i stabilny. Co więcej, zasilacze Seasonic Core są dostępne w różnych mocach i w różnych wersjach okablowania, co pozwala na idealne dopasowanie zasilacza do Twojego sprzętu i potrzeb oraz budżetu.  Nie czekaj dłużej, skorzystaj z promocji i wybierz zasilacz Seasonic CORE z certyfikatem 80Plus Gold. Zasil swój sprzęt w najlepszy sposób i ciesz się stabilną i wydajną pracą swojego komputera. Nie czekaj i dołącz do grona zadowolonych użytkowników Seasonic już dziś!

 

Regulamin promocji "Seasonic Core"

1. Promocja "SeasonicCore", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline".
2. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja.
3. Klient może wykorzystać jednokrotnie jeden kod niezależnie od ilości zakupionych przedmiotów objętych promocją.
4. Jeden kod obniża cenę jednej sztuki produktu.
5. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
6. Promocja dotyczy wyłącznie konsumentów (klientów detalicznych).
7. Promocja rozpoczyna się w dniu 07.02.2023 i trwa do godziny 23:59 dnia 28.02.2023 roku.

8. Liczba kodów promocyjnych oraz zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczony.
9. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
10. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
12. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Produkty objęte promocją

Najniższe ceny z ostatnich 30 dni:
Seasonic CORE-GM-500 - 329zł, Seasonic CORE-GM-650 - 359 zł, Seaosnic CORE-GC-500 - 289 zł, Seasonic CORE-GC-650 - 359 zł