Co to jest kopia elektroniczna?

Podstawową różnicą w stosunku do kas z kopią papierową jest archiwizowanie danych na nośnikach kopii elektronicznej, zazwyczaj pamięci typu flash np. karty SD, microSD. Każdy użytkownik takiej kasy ma niespotykaną do tej pory łatwość w dostępie do wykonanej i zarchiwizowanej sprzedaży za pośrednictwem programu archiwizującemu, który przegląda, sortuje dane zapisane na nośniku, a także weryfikuje numer kontrolny (paragonu, faktury, raportu fiskalnego dobowego) stanowiący niekwalifikowany podpis elektroniczny wydruku fiskalnego. Dodatkowa korzyść ze stosowania tych kas to o połowę mniejsze zużycie rolek papierowych.
Plakat Posnet Promocja

Regulamin Promocji

Regulamin określa zasady i warunki promocji "Darmowa wysyłka + karta SD"

§1 - Organizator promocji
Organizatorem promocji "Darmowa wysyłka + karta SD" jest firma Proline z siedzibą w Mirkowie, ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, dział rejestracji działalności gospodarczej, urzędu miasta Wrocławia pod numerem 85686. , NIP: 895-101-17-86.
§2 - Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od dnia 01.09.2014 do dnia 31.10.2014.
§3 - Uczestnik Promocji:
1. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
§4 - Zasady Promocji, sposób składania zamówienia:
1. Promocją objęte są tylko drukarki oraz kasy fiskalne Posnet , posiadające kopię elektroniczną, oferowane przez Proline w czasie trwania promocji.
2. Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci sklepu Proline, którzy złożą zamówienie w czasie określonym §2 ust.1, za pośrednictwem strony internetowej www.proline.pl lub w dowolnym oddziale sklepu stacjonarnego Proline, na zasadach opisanych w regulaminie.
3. Koszty przesyłki pokrywa organizator promocji , oraz darmowy produkt , w postaci Karty SD 4GB jest dołączany do zakupionego urządzenia, określonego w §4 ust.1.
§5 - Reklamacje
1. Reklamacje związane z promocją uczestnik promocji może składać na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie do 14 dni od daty zakończenia promocji lub w każdym czasie w okresie jej obowiązywania.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko klienta, jego adres do korespondencji, dokument zakupu oraz opis podstaw reklamacji i może zostać przesłana do Działu Reklamacji na adres: Serwis Centralny ProLine ul. Brzozowa 5 55-095, Mirków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis.centrala@proline.pl
§6 - Postanowienia Końcowe
1.Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji.

Produkty objęte promocją: