Zgodnie z zapowiedziami został przygotowany i już uruchomiony nowy system Hurtowych Cenników XML Online, w ramach usługi dystrybucji. Główne zmiany dotyczą sposobu autoryzacji. Wszystkie zmiany i szczegóły zostały opisane na stronie: CENNIKI XML po zalogowaniu do systemu dystrybucji na stronie: http://proline.pl/hurt.php

Jako przestarzały i mający wiele ograniczeń został usunięty format CSV. Udoskonalany i rozszerzany jest jedynie format XML. Jego główna struktura pozostała bez zmian, ewentualne kolejne pola będą dochodzić bez zmian dotychczasowych. Więc jeżeli jako klient używasz standardowych parserów, w większości przypadków nie musisz i nie będziesz musiał nic zmieniać w systemie. Oprócz samego systemu autoryzacji.

Wszystkie zmiany zostały podane na stronie w menu: CENNIKI XML, dostępnej po zalogowaniu do systemu.
W przyszłości dodatkowo przygotowujemy udostępnienie większej ilości danych w tym obrazów produktów, danych technicznych.

Informujemy w wprowadzeniu zabezpieczenia co do pewnych możliwości wywoływania naszego cennika. Obecnie funkcjonują następujące ograniczenia:
  • Skrypt cennika można wywoływać tylko w godzinach nocnych od godz. 2 do 5.
  • Skrypt cennika nie może być wywołany częściej niż co 2 godziny.
  • Odwołania do skryptu cennika może być wykonane tylko z serwera którego adres IP jest prawidłowo zdefiniowany na stronie podanej wyżej.
Nastąpią obostrzenia w samym dostępie do Cenników XLM. Wymogiem będą regularne zakupu ze sklepu ProLine.pl. Po okresie przejściowym 2 miesięcy, aby utrzymać dostęp do Cenników XML należy dokonać zakupu przynajmniej raz w tygodniu. Klienci którzy chcą mieć dostęp do Cenników XML muszą w pierwszej kolejności wykonać następujące kroki:
  1. Wystąpić o aktywację dostępu do cenników poprzez kontakt z Bartosz Sochański lub Marcin Chrobak.
  2. Na stronie CENNIKI XML zdefiniować adres IPv4 swojego serwera, który będzie pobierał dane
  3. Utworzyć link dostępu do cennika zgodnie z instrukcjami zawartymi na wspomnianej stronie.


Zapraszamy do rejestracji

Zapraszamy do rejestracji także nowych użytkowników, aby mieć dostęp do szerokiej gamy produktów komputerowych po najlepszych cenach.