Tylko teraz, przy zakupie zasilacza Seasonic, mamy dla Was super promocję na kabel Seasonic 12VHPWR. Dodaj objęty promocją zasilacz Seasonic oraz kabel Seasonic 16-pin Gen 5 12VHPWR 600W czarny 750mm, aktywuj przypisany kod rabatowy do danego modelu zasilacza i odbierz rabat w wysokości aż 60 zł. Wraz z pojawieniem się nowych specyfikacji ATX 3.0 / PCIe 5.0 karty graficzne nowej generacji korzystają z zasilania przez nowe złącze 12VHPWR. Oferując do 600 W mocy, kabel Seasonic 12VHPWR został wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak złącza wysokoprądowe i przewody 16AWG, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Pozbądź się niewygodnych adapterów dołączanych do kart graficznych serii RTX 40. 

 

Regulamin promocji "Seasonic 12VHPWR"

 

1. Promocja "Seasonic 12VHPWR", zwana dalej "Promocją" organizowana jest przez Proline SA z siedzibą w Mirkowie (55-095), przy ul. Brzozowej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000282071, NIP: 8951898022, REGON: 020482041. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000,00 zł i został on opłacony w całości, zwany dalej "Organizatorem" lub "Proline".
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja.
2. W promocji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.06.2023 i trwa do 31.07.2023 roku.

4. Zapas produktów w promocyjnej cenie jest ograniczony.
5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie
6. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
8. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru objętego promocją, zwrotowi podlega cały zestaw (zasilacz objęty promocją oraz kabel Kabel Seasonic 16-pin Gen 5 12VHPWR 600W czarny 750mm)
10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
11. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, pływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
12. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w sklepie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
13. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://proline.pl/?n=regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

Produkty objęte promocją

 

Kabel Seasonic 16-pin Gen 5 12VHPWR 600W czarny 750mm - 38 zł!

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: Kabel Seasonic 16-pin Gen 5 12VHPWR 600W czarny 750mm - 98 zł

 

od: 799,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
F88BFD

Dodaj do Koszyka: 
Pasywny zasilacz Seasonic PRIME PX-500 Fanless 80Plus Platinum 500W

od: 999,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
03377ED

Dodaj do Koszyka: 
Pasywny zasilacz Seasonic PRIME TX-600 Fanless 80Plus Titanium 600W

od: 1239,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
B0B113

Dodaj do Koszyka: 
Pasywny zasilacz Seasonic PRIME TX-700 Fanless 80Plus Titanium 700W

od: 319,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
13BA61

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic CORE GM-500 Gold 500W (SSR-500LM)

od: 799,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
4A6A77

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-1000 80Plus Gold 1000W

od: 389,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
FC65EF

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-550 80Plus Gold 550W

od: 499,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
392534

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-650 80Plus Gold 650W

od: 599,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
02C817

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-750 80Plus Gold 750W

od: 639,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
80F4ED

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS GX-850 80Plus Gold 850W

od: 589,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
828D35

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS PX-650 80Plus Platinum 650W

od: 699,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
6BA4E4

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS PX-750 80Plus Platinum 750W

od: 589,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
7D9DAE

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS SGX-500 Gold SFX-L 500W

od: 685,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
383A2E

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS SGX-650 Gold SFX-L 650W

od: 799,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
BF9EF3

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS SGX-750 SFX 80Plus Gold 750W

od: 747,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
18A065

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS SPX-650 SFX 80Plus Platinum 650W

od: 798,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
3B3592

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic FOCUS SPX-750 SFX 80Plus Platinum 750W

od: 339,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
6809C8

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic G12-GM-550 80Plus Gold 550W

od: 399,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
0F2351

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic G12-GM-650 80Plus Gold 650W

od: 445,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
3A2ABB

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic G12-GM-750 80Plus Gold 750W

od: 473,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
222DE9

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic G12-GM-850 80Plus Gold 850W

od: 979,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
7F68EA

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME GX-1000 80Plus Gold 1000W

od: 1087,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
7AB9AA

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME GX-1300 80Plus Gold 1300W

od: 699,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
EDF2EE

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME GX-650 80Plus Gold 650W

od: 728,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
A38739

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME GX-750 80Plus Gold 750W

od: 799,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
EF4E9B

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME GX-850 80Plus Gold 850W

od: 1224,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
A5E8C1

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME PX-1000 80Plus Platinum 1000W

od: 1399,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
ACD35E

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME PX-1300 80Plus Platinum 1300W

od: 1690,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
0C4C2D

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME PX-1600 80Plus Platinum 1600W

od: 716,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
D422CB

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME PX-650 80Plus Platinum 650W

od: 777,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
36960A

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME PX-750 80Plus Platinum 750W

od: 1179,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
7EBD0A

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME PX-850 80Plus Platinum 850W

od: 1699,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
E8C3FE

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME TX-1000 80Plus Titanium 1000W

od: 949,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
703C06

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME TX-650 80Plus Titanium 650W

od: 1090,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
E56013

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME TX-750 80Plus Titanium 750W

od: 1188,00 zł

 Skopiuj kod rabatowy:
E0ED4A

Dodaj do Koszyka: 
Zasilacz Seasonic PRIME TX-850 80Plus Titanium 850W