Osoby zainteresowane nieco tematyką zasilaczy komputerowych powinny kojarzyć program 80Plus. Celem organizacji Ecos Consulting, stojącej za programem 80Plus, jest zachęcenie producentów komputerów i zasilaczy do zwiększenia ich sprawności. Klient szukający ekologicznego zasilacza może być pewien, że produkt posiadający logo 80Plus posiada bardzo wysoką sprawność. Wytyczne programu 80Plus wymagają, by zasilacz posiadał co najmniej 80% sprawności przy 20, 50 i 100% obciążenia. Dzięki mocnemu wsparciu na terenie USA, program stał się wyznacznikiem zaawansowania technologicznego zasilaczy jak i ich ekologiczności. Wraz z ogólną aprobatą ze strony producentów i być może zainspirowani nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi, Ecos postanowił rozszerzyć ogólne oznaczenie 80Plus o trzy dodatkowe, bardziej prestiżowe kategorie. I tak poza dotychczasowym czarno-białym oznaczeniu 80Plus, pojawiły się 80Plus Bronze, 80Plus Silver, 80Plus Gold, 80Plus Platinum, 80Plus Titanium.

Nowe certyfikaty programu 80Plus

Program 80Plus jest inicjatywą firm i instytucji energetycznych. Głównym celem tego programu jest zachęcenie producentów i integratorów do zwiększenia rynkowego udziału komputerów, w których zamontowany jest zasilacz o wysokiej sprawności.W podstawowej wersji 80Plus wymogiem jest posiadanie przez zasilacz minimum 80% sprawności przy 20%, 50% i 100% obciążenia, oraz posiadanie przez zasilacz współczynnika mocy na poziomi 0.90 przy 100% obciążenia. Jest jednak pewna przeszkoda, która zniechęcała producentów do produkcji tego typu urządzeń. Zasilacze o wysokiej sprawności kosztują około $5 do $10 więcej, niż zwykłe zasilacze komputerowe. Oczywistą oczywistością jest fakt szukania niższych kosztów i cięcia wydatków przez producentów. Mamy więc konflikt interesów. Potrzebny był impuls, który zachęcił by pierwszych producentów do podporządkowania się zasadom wytyczonym przez 80Plus. Reszta podąży na zasadzie - oni to maja - my też musimy. To jest właśnie kluczowa rola 80Plus, finansowanej przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z USA i Kanady. Organizacja ta została stworzona po to by pokonać finansową barierę produkcji zasilaczy o wysokiej sprawności, oraz informować klientów końcowych o zaletach kupna lepszego zasilacza, lub komputera z takim zasilaczem. W praktyce 80Plus płaci producentom $5 lub $10 za każdy sprzedany komputer z zainstalowanym zasilaczem spełniającym wymogi 80Plus pokrywając w ten sposób koszt ich produkcji. Dodatkowym czynnikiem, który mógł przyczynić się do sukcesu 80Plus może być fakt, że jego wytyczne zostały uwzględnione specyfikacji Energy Star's Computer v.4. Wymusiło to na głównych producentach na rynku, używanie zasilaczy o wysokiej sprawności w niektórych swoich produktach. W chwili obecnej, na liście 80Plus istnieje ponad 500 modeli zasilaczy. Możemy znaleźć tam urządzenia praktycznie wszystkich szanowanych producentów. Mimo tego program 80Plus jest jeszcze daleki do wszechobecności. Jak mówi menedżer programu, Ryan Rasmussen: "Rozpatrzyliśmy w ubiegłym roku rabaty dla około 230~240,000 zasilaczy i wiemy, że jest to około 0,5% z ponad 400,000,000 komputerów sprzedanych w samych USA w 2007 roku." Szacunki te nie zawierają zasilaczy 80Plus sprzedawanych przez kanały detaliczne do użytkowników końcowych - ich liczba jest trudna do oszacowania. Pan Ryan Rasmussen powiedział, że rozważają sposoby wdrożenie programu rabatowego dla zasilaczy sprzedawanych detalicznie poprzez duże sklepy i sieci handlowe. W każdym razie, do momentu w którym program 80Plus stanie sie samowystarczalny, program rabatowy jest ważny i wymaga ciągłego wsparcia organizacji pożytku publicznego i innych organizacji zainteresowanych w transformacji rynku. Brązowa, srebrna i złota podkategoria programu 80Plus mają pomóc w rozszerzeniu rozpoznawalności zasilaczy wyposażonych w ten znak, oraz dostarczyć dodatkową zachętę dla producentów chcących wyróżnić swój produkt jako jeszcze lepszy. Ich wprowadzenie zbiegło się w czasie, z wdrożeniem podobnego - olimpijskiego systemu oznaczeń przez inny "zielony" program - EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool). Strona Climate Savers używa EPEAT aby identyfikować "błyskotliwe produkty, które oszczędzają pieniądze (lepiej korzystając z energii) i pomagając w walce ze zmianami klimatu". Jak powiedział Pan Rasmussen: "Harmonizacja pomiędzy różnymi programami mającymi te same cele środowiskowe" była ważnym powodem do wprowadzenia nowych oznaczeń w 80Plus.

Certyfikat 80 PLUS115V Wewnętrzne nie redundantne115V Przemysłowe
% Obciążalności10%20%50%100%10%25%50%100%
80 PLUS---80%80%80% / PFC .90---
80 PLUS Bronze---82%85% / PFC .9082%---
80 PLUS Silver---85%88% / PFC .9085%80%85% / PFC .9088%85%
80 PLUS Gold---87%90% / PFC .9087%82%87% / PFC .9090%87%
80 PLUS Platinum---90%92% / PFC .9589%85%90% / PFC .9592%90%
80 PLUS Titanium90%92% / PFC .9594%90%---
Certyfikat 80 PLUS230V EU Wewnętrzne nie redundantne230V Wewnętrzne redundantne
% Obciążalności10%20%50%100%10%20%50%100%
80 PLUS---82%85% / PFC .9082%---
80 PLUS Bronze---85%88% / PFC .9085%---81%85% / PFC .9081%
80 PLUS Silver---87%90% / PFC .9087%---85%89% / PFC .9085%
80 PLUS Gold---90%92% / PFC .9089%---88%92% / PFC .9088%
80 PLUS Platinum---92%94% / PFC .9090%---90%94% / PFC .9591%
80 PLUS Titanium90%94% / PFC .9596%94%90%94% / PFC .9596%91%

Więcej na temat EPRI

EPRI to laboratorium przeprowadzające testy zasilaczy uznane przez Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency). Odwiedź ich tutaj.

Certyfikaty programu 80Plus, opis wymagań

80Plus Standard

Zasilacze posiadające oznaczenie 80Plus Standard muszą posiadać minimum 80% sprawności dla 20%, 50% i 100% obciążenia. Odpowiadają one pierwszemu etapowi programu Climate Savers. Climate Savers 1 powinien zostać osiągnięty już w połowie 2008 roku.

80Plus Bronze

Oznaczenie 80Plus Bronze jest już nieco bardziej wymagające i oznacza, że urządzenie będzie miało co najmniej 85% sprawności przy 50% obciążenia, oraz minimum 82% sprawności przy 20% i 50% obciążenia.Odpowiada to drugiemu etapowi programu Climate Savers. Producenci mają na osiągnięcie tego etapu czas do połowy 2009 roku.

80Plus Silver

80Plus Silver jest dla wielu producentów trudne do osiągnięcia. Jednak zasilacze opatrzone tym znakiem będzie posiada, aż 88% sprawności przy 50% obciążenia i po 85% sprawności przy 20% i 100% obciążenia. Jest on równoznaczny ze spełnieniem wymagań trzeciego etapu Climate Savers. Powinien zostać spełniony do połowy 2010 roku.

80Plus Gold

Prawdziwe złoto, czyli 80Plus Gold należy się jednak produktom osiągającym przy 50% obciążenia aż 90% sprawności, oraz 87% sprawności przy 20% i 100% obciążenia. Jest to rewelacyjny i już teraz możliwy do osiągnięcia wynik. Jednak powszechne osiągnięcie takich wyników przez zasilacze może zająć nieco czasu. Program Climate Savers określił ten moment 4 etapem. Powinien zostać osiągnięty do połowy 2011 roku.

80Plus Platinum

Zasilacze pretendujące do otrzymania certyfikatu 80Plus Platinum muszą wykazać się 90% sprawnością przy 20% obciążenia, 92% sprawnością przy 50% obciążenia oraz 89% sprawnością przy pełnym obciążeniu.

80Plus Titanium

Jest to obecnie najwyższy poziom sprawności zasilaczy komputerowych. Urządzenia oznaczone logo 80Plus Titanium osiągają 90% sprawnością przy 10% obciążeniu, 92% sprawnością przy 20% obciążeniu, 94% sprawnością przy 50% obciążenia oraz 90% sprawnością przy pełnym obciążeniu. Poprzeczka została postawiona wysoko - widać to na stronie z listą producentów i testami poszczególnych modeli. Jednak mimo słusznego celu program wymaga udoskonalenia pod względem procedury testowania zasilaczy. Testu oceniające zasilacze pod względem osiąganej sprawności dokonywane są w temperaturze pokojowej - która wynosi zwykle od 21 do 25°C. Co więcej informacja o temperaturze podczas testu nie znajduje się w publicznym raporcie o sprawności. Nie byłoby problemu, gdybyśmy rozmawiali o urządzeniach mocy 300W, lub obciążeniu rzędu 20%. Jednak przy 50% i 100% temperatury pracy systemu będzie zdecydowanie wyższa. Taki zasilacz musi nie tylko poradzić sobie z ciepłem generowanym przez siebie podczas konwersji prądu, ale również musi poradzić sobie z ciepłem generowanym przez zasilane komponenty. Niektóre zasilacze posiadające oznaczenie 80Plus Bronze posiadają moc rzędu 750W do 1200W. Przy obciążeniu rzędy 50%, lub 100% ilość ciepła generowana przez zasilacz jest ogromna. Nawet przy 82% sprawności ilość ciepła generowana przy 1000W na wyjściu może dojść do 219W. Bezspornie taka ilość energii do rozproszenia podniesie temperaturę panującą wewnątrz zasilacza do tego dojdzie również ciepło generowane przez podzespoły 1000W potwora. Dlaczego o tym piszę? Zarówno sprawność jak i wydajność zasilaczy komputerowych spada wraz ze wzrostem temperatury. Przy dużym obciążeniu w warunkach rzeczywistych zasilacz wciąga gorące powietrze z wnętrza obudowy a jego sprawność zazwyczaj spada. Przeprowadzanie testów sprawności zasilaczy w nierealnie chłodnych warunkach sprawia, że wiele modeli o wyższej mocy ma wysoką sprawność nawet przy 100% obciążenia. W warunkach rzeczywistych widzielibyśmy znacznie mniej zasilaczy wysokiej mocy wyróżnionych logo 80Plus. Dodanie wymagań określonych warunków termicznych przy testowaniu z pewnością skomplikowałoby testowanie. Mogłoby również sprawić, że osiągnięcie wyników wymaganych przez program 80Plus byłoby trudniejsze. Powstaje również pytanie, co zrobić z ponad 500 modelami zasilaczy, które zdobyły wyróżnienie 80Plus. Mimo tych trudności, z perspektywy realistycznego testowania brak wymagań na temat warunków termicznych jest sprawą wymagającą rozwiązania.