Oprogramowanie Kingston FURY CTRL umożliwia regulowanie efektów świetlnych w produktach Kingston FURY RGB. Użytkownicy mogą skorzystać z biblioteki predefiniowanych profili i efektów, a także samodzielnie ustawić kolory i szybkość działania efektów świetlnych, aby dopasować je do własnych upodobań. Oprogramowanie Kingston FURY CTRL obsługuje również starsze produkty pamięci HyperX RGB.

Ktc

Korzystanie z oprogramowania Kingston FURY CTRL

Nowi użytkownicy mogą pobrać i zainstalować aplikację FURY CTRL ze sklepu Microsoft Store lub bezpośrednio ze strony internetowej Kingston pod tym adresem.. Oprogramowanie FURY CTRL obsługuje moduły pamięci Kingston FURY Beast RGB i Kingston FURY Renegade RGB, a także HyperX FURY RGB i HyperX Predator RGB. Aby włączyć lub wyłączyć funkcje personalizacji podświetlenia LED, użyj przełącznika podświetlenia LED. Kliknij ikonę koła zębatego, aby wybrać preferowany język i znaleźć aktualną wersję oprogramowania. Aktywuj przycisk Uruchamianie, aby oprogramowanie FURY CTRL automatycznie uruchamiało się przy uruchamianiu systemu Windows.

Efekty podświetlenia

  • Odbijanie - w ramach niestandardowych opcji dla efektu Odbijanie można zmienić ustawienie domyślne na Jeden kolor lub Pięć kolorów. W ramach opcji Pięć kolorów poszczególnym diodom LED można przypisać kolor, aby indywidualnie sterować nim poprzez sygnał wejściowy RGB. Dostępne jest także ustawienie Losowy kolor
  • Pulsowanie - niestandardową opcją dla efektu Pulsowanie jest Jeden kolor
  • Tęcza - to domyślny efekt zapisany w ustawieniach fabrycznych
  • Kometa -efekt Kometa ma jedną niestandardową opcję: Jeden kolor
  • Miganie - niestandardowymi opcjami dla efektu Miganie są Jeden kolor oraz Pięć kolorów. W ramach opcji Pięć kolorów poszczególnym diodom LED można przypisać wybrany kolor
  • Stałe podświetlenie - niestandardowymi opcjami dla efektu Stałe podświetlenie są Jeden kolor oraz Pięć kolorów. W ramach opcji Pięć kolorów poszczególnym diodom LED można przypisać wybrany kolor
  • Rytm serca - niestandardowymi opcjami dla efektu Rytm serca są Jeden kolor oraz Pięć kolorów. W ramach opcji Pięć kolorów poszczególnym diodom LED można przypisać wybrany kolor
  • Cykl - efekt Cykl nie ma niestandardowych opcji

Resetowanie i zarządzanie profilami podświetlenia

Kliknij przycisk Reset, aby w dowolnym momencie powrócić do koloru ustawionego fabrycznie. Aby zapisać i wczytać profil personalizacji podświetlenia LED, kliknij ikonę trzech pasków. Kliknij symbol , aby utworzyć nowy profil. Aby nadać mu nazwę, kliknij ikonę ołówka, a następnie kliknij przycisk Wprowadź. Aby zapisać profil, kliknij ikonę pobierania. Aby usunąć profil, kliknij ikonę kosza na śmieci. Aby zastosować profil, kliknij przycisk Zastosuj. Zainstalowany w systemie moduł pamięci będzie precyzyjnie odtwarzał zastosowane efekty świetlne. Technologia Kingston FURY Infrared Sync doskonale synchronizuje efekty świetlne pamięci, wykorzystując komponenty umożliwiające komunikację w podczerwieni zastosowane w modułach DIMM. Gdy wszystkie moduły są ustawione na ten sam efekt wzorcowy, technologia IR Sync zapewnia ich w pełni synchronizowane działanie.