Klawiatura jest to zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub wprowadzania danych. Coraz częściej w klawiatury komputerowe wbudowuje się dodatkowe elementy sterujące, dodatkowe przyciski i kontrolne jak diody świecące - najczęściej dla obsługi multimediów.
Klawiatura Logitech Cordless
Klawiatury mogą mieć najróżniejszą konstrukcję:
 • mechaniczne, historycznie najstarsze - ruch klawisza za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanego systemu dźwigni, cięgien itp. układów mechanicznych bezpośrednio wykonuje czynność użyteczną:
 • stykowe - ruch klawisza powoduje bezpośrednio zwarcie (lub, rzadziej, rozwarcie) w układzie elektrycznym/elektronicznym:
  • sprężynowa
  • membranowa - za pomocą klawisza dociskana jest do płytki drukowanej specjalna membrana zwierająca, realizująca także ruch powrotny klawisza
  • z gumą przewodzącą (obecnie najbardziej rozpowszechnione) - wciśnięcie klawisza powoduje dociśnięcie gumy przewodzącej do obwodu drukowanego, powodując znaczne obniżenie rezystancji pomiędzy końcówkami pola stykowego
 • bezstykowa:
  • optoelektroniczna - ruch klawisza powoduje wsunięcie lub wysunięcie przesłony do/z transoptora
  • pojemnościowa - obecnie stosowana rzadko - klawisz połączony jest z elementem zmieniającym pojemność współpracującego kondensatora najczęściej poprzez wsunięcie się między okładziny
  • kontaktronowa - naciśnięcie klawisza powoduje przysunięcie magnesu do kontaktronu wymuszając zwarcie styków
 • ekranowa:
  • dotykowa - na ekranie wyświetlany jest układ klawiszy, dotknięcie zaznaczonego miejsca jest równoznaczne z wprowadzeniem znaku, konieczne jest posiadanie specjalnego monitora dotykowego
  • klasyczna - na ekranie wyświetlany jest układ klawiszy, klikniecie myszką w wybranym miejscu jest równoznaczne z wybraniem znaku; wariant zbliżony do poprzedniego, ale nie wymaga specjalnego monitora. Zaletą klawiatur ekranowych w porównaniu z fizycznymi jest możliwość wizualnej prezentacji wielu zestawów znaków z różnych alfabetów.
Klawiatura A4tech

Na klawiaturze komputerowej każde naciśnięcie lub puszczenie klawisza powoduje wysłanie sygnału do komputera. Każdy klawisz ma przypisaną własną parę sygnałów. Od pewnego czasu na rynku dostępne są klawiatury bezprzewodowe stosujące do komunikacji z komputerem podczerwień oraz fale radiowe. Najnowszym trendem jest łączenie klawiatur za pomocą standardu Bluetooth.
Klawiatura Mediatech Mt1222

Klawiatury wprowadzające znaki łacińskie występują najczęściej w tzw. układzie QWERTY (od pierwszych liter w lewym, górnym rogu klawiatury), rzadziej QWERTZ (klawiatury niemieckie czy polskie w tzw. układzie maszynistki) czy AZERTY (francuskie). Istnieją również inne układy klawiatur między innymi klawiatura Dvoraka, której celem jest przyśpieszenie pisania.
Logitech 967559 0100 Media Keyb Elite
Układ znaków na klawiaturze klawiatury komputerowe odziedziczyły po klawiaturach mechanicznych maszyn do pisania - występował tam problem blokujących się dźwigni podczas szybkiego pisania, który próbowano rozwiązać poprzez umieszczenie klawiszy z najczęściej powtarzającymi się sekwencjami liter w taki sposób, by leżały możliwie daleko od siebie.

Podstawowe rodzaje klawiatur komputera PC:
 • 83-klawiszowa - klawiatura typu PC i XT
 • 84-klawiszowa - klawiatura typu AT
 • 101-klawiszowa - klawiatura rozszerzona o klawisze numeryczne
 • 104-klawiszowa - klawiatura 101 rozszerzona o dodatkowe klawisze dla menu Windows
 • multimedialna - klawiatura 104 rozszerzona o dodatkowe klawisze.
Klawiatura Zboard Fang

W typowej klawiaturze możemy rozróżnić cztery bloki:
 • klawiatura główna - kilkadziesiąt klawiszy znajdujących się w lewej części klawiatury. Za ich pomocą wprowadza się tekst i znaki specjalne. W tej część znajdziemy także takie klawisze jak Enter i Backspace.
 • klawiatura rozszerzona - układ klawiszy funkcyjnych rozmieszczonych w rzędzie ponad klawiaturą główną oraz klawiaturę dodatkową.
 • klawiatura numeryczna - blok klawiszy znajdujący się po prawej stronie, wyglądem przypominający kalkulator.
 • klawiatura dodatkowa - blok klawiszy znajdujących się pomiędzy klawiaturą główną a klawiaturą numeryczną. Dublują one funkcje innych klawiszy, np. Delete i Home.
Klawiatura Microsoft