Wielu użytkowników komputerów myli pamięć operacyjną z pamięcią masową. Jeśli też nie masz pewności co do różnicy między tymi rodzajami pamięci, niniejszy artykuł pomoże Ci to zrozumieć.

Pamięć

Określenie pamięci operacyjnej odnosi się do elementu w komputerze, który zapewnia krótkotrwały dostęp do danych. Element ten nosi nazwę DRAM (ang. dynamic random-access memory), co oznacza pamięć dynamiczną dostępu losowego. Komputer wykonuje wiele operacji dzięki dostępowi do danych przechowywanych w pamięci nietrwałej. Do przykładów takich operacji należą edytowanie dokumentów, wczytywanie aplikacji i przeglądanie internetu. Od ilości pamięci zainstalowanej w komputerze zależy szybkość i wydajność systemu.

Aby lepiej to wyjaśnić, wyobraźmy sobie biurko z szafką na dokumenty. Biurko to pamięć komputera. Elementy, które wymagają szybkiego dostępu, są przechowywane na biurku, ponieważ w ten sposób najłatwiej po nie sięgnąć. Jednak z uwagi na ograniczone miejsce na biurku nie można przechowywać wszystkiego.

Pamięć masowa

Pamięć operacyjna służy do zapisywania danych ulotnych, zaś pamięć masowa jest elementem komputera, który umożliwia przechowywanie i korzystanie z danych przez dłuższy czas. Pamięć masowa ma zwykle postać dysku SSD lub HDD. W pamięci masowej bezterminowo przechowywane są aplikacje, system operacyjny i pliki. Tam komputery zapisują informacje i stamtąd też je odczytują, dlatego szybkość tej pamięci decyduje o tym, jak długo trzeba czekać na uruchomienie systemu lub wczytanie i otwarcie zapisanych danych.

Zgodnie z powyższym przykładem, biurko reprezentuje pamięć operacyjną komputera, natomiast szafka jest magazynem danych. Przechowuje ona elementy, które wymagają zapisania, ale w przypadku których nie jest konieczny natychmiastowy dostęp. Z uwagi na wielkość szafki da się w niej przechować wiele rzeczy.

Istotną różnicą między pamięcią operacyjną i masową jest to, że ta pierwsza ulega wyczyszczeniu po wyłączeniu zasilania komputera. Z kolei pamięć masowa pozostaje nienaruszona bez względu na to, ile razy wyłączymy komputer. W rezultacie - posługując się wcześniejszą analogią - pozostawione na biurku dokumenty zostaną po pracy wyrzucone. Natomiast cała zawartość szafki pozostanie bezpiecznie na swoim miejscu.