Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole składa podziękowanie dla Pana Sebastiana Ponikowskiego za terminowe rozliczenia i wypłaty w 2014 r.