Organizacją odpowiedzialną za marketing i klasyfikację różnych funkcji i specyfikacji kart pamięci jest SD Association. Istnieje kilka różnych klasyfikacji przyjmujących postać oznaczeń zarówno na opakowaniach, jak i na samych kartach pamięci, jednak zorientowanie się w ich nazewnictwie i tym, co naprawdę oznaczają, może być trochę kłopotliwe.

Ktc

Ktc Jednym z najważniejszych aspektów klasyfikacji i oznaczeń na kartach pamięci są klasy szybkości. W większości przypadków niektóre z nich występują w postaci kombinacji dwóch oznaczeń, co może być nieco trudne do zrozumienia. Wszystko zaczęło się od pierwotnych oznaczeń klas szybkości: C2, C4, C6 i C10, które odpowiadają minimalnym szybkościom zapisu: 2 MB/s, 4 MB/s, 6 MB/s i 10 MB/s. Następnie dodano klasy szybkości UHS, reprezentowane przez oznaczenia U1 i U3, które określają minimalne szybkości zapisu wynoszące 10 MB/s i 30 MB/s.


Ponieważ organizacja SD Association wciąż dodawała nowe klasy szybkości wraz z nowymi konwencjami nazewnictwa, producenci zaczęli zamiennie stosować różne nazwy i umieszczać je na etykietach kart pamięci, co może dezorientować użytkowników. Na przykład karta pamięci może nosić oznaczenia C10 i U1, pomimo że oznaczają one to samo. Producent aparatu fotograficznego mógł wymagać, aby w jego urządzeniu stosować karty SD klasy C10, jednak wraz z przejściem SD Association na klasyfikację szybkości UHS i rozpoczęciem oznaczania kart pamięci jako U1 w efekcie pojawiły się karty SD noszące zarówno oznaczenie C10, jak i U1.


Co gorsza, pomimo że obecna szybkość kart od dawna przewyższa starsze klasy szybkości, producenci kart pamięci nadal odczuwają potrzebę stosowania starej konwencji nazewnictwa wraz z nową. W efekcie występują karty pamięci zarówno z oznaczeniem C10, jak i U3. Jeśli oznaczenie U3 określa minimalną szybkość zapisu na poziomie 30 MB/s, a C10 odpowiednio 10 MB/s, nie ma sensu wymieniać obu klas prędkości, ponieważ U3 już wskazuje na szybkość zapisu powyżej 10 MB/s. Najnowsza klasa Video Speed Class (klasa szybkości wideo) powstała z myślą o rejestrowaniu filmów w wyższej rozdzielczości (4K lub 8K), jednak karty pamięci z oznaczeniami V30 i U3 są w istocie takie same, ponieważ obie zapewniają minimalną szybkość zapisu na poziomie 30 MB/s.


Ktc Ze względu na stosowanie wielu różnych konwencji nazewnictwa, to od producentów kart pamięci i urządzeń zależy, czy klienci znajdą to, czego potrzebują. W efekcie, z myślą o przeciętnym użytkowniku, który nie zna konwencji nazewnictwa ani etykiet, oferowane są karty pamięci z trzema oznaczeniami klas szybkości: Class-C, UHS i Video.

Karty oznaczone klasą szybkości UHS noszą właściwe dla nich oznaczenie interfejsu magistrali UHS w postaci rzymskiej cyfry "I" lub "II". Zwykle zapisuje się je jako "UHS-I" lub "UHS-II", ale wielu producentów kart, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi logo SDA, pomija część "UHS" i po prostu używa do wskazania typu interfejsu magistrali UHS wyłącznie oznaczenia "I" lub "II".


Ostatnio, wraz z wprowadzeniem w systemie Android funkcji Adopted Storage Device, zaprezentowano nową klasyfikację. Klasa wydajności obsługi aplikacji (Application Performance Class) określa minimalne szybkości operacji losowych i sekwencyjnych, które pozwalają na spełnienie wymagań dotyczących czasu wykonywania poleceń uruchamiania i przechowywania w określonych warunkach. Odbywa się to jednocześnie z zapewnieniem miejsca na zdjęcia, filmy, muzykę, pliki i inne ważne dane. Takie karty idealnie nadają się zastosowania w smartfonach i przenośnych urządzeniach do gier, które uruchamiają aplikacje z różnymi prędkościami odczytu i zapisu, a jednocześnie są wykorzystywane do przechowywania danych.Tabela specyfikacji klas wydajności obsługi aplikacji
Klasa wydajności obsługi aplikacji
Symbol
Min. szybkość odczytu losowego
Min. szybkość zapisu losowego
Min. szybkość ciągłego zapisu sekwencyjnego
Klasa 1 (A1)

1500 IOPS
500 IOPS
10 MB/s
Klasa 2 (A2)

4000 IOPS
2000 IOPS
10 MB/s


Występują dwie kategorie klasy wydajności obsługi aplikacji, które są znane jako A1 i A2. A1 oznacza minimalną szybkość odczytu losowego wynoszącą 1500 IOPS oraz zapisu losowego wynoszącą 500 IOPS. Dla klasy A2 jest to odpowiednio 4000 IOPS i 2000 IOPS. Obie klasy zapewniają minimalną stałą szybkość zapisu na poziomie 10 MB/s. Klasę wydajności obsługi aplikacji należy brać pod uwagę, jeśli na karcie microSD będą instalowane aplikacje systemu Android.