W pierwszym kwartale 2014 roku komórkowa sieć Play pozyskała 210 tys. nowych użytkowników. Łącznie z usług operatora korzysta już 10,943 mln użytkowników - wynika z danych sieci Play.

Na koniec marca 2014 roku z usług sieci Play korzystało 10,943 mln użytkowników, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o 210 tys. użytkowników, a w ujęciu rocznym wzrost o 1,563 mln użytkowników.

Największą część bazy stanowią klienci pre-paid - 6,019 mln. Wciągu roku przybyło 774 tys. nowych użytkowników pre-paid, a w pierwszym kwartale tylko 56 tys. Z kolei z usług abonamentowych korzysta 4,924 mln klientów, co oznacza wzrost o 789 tys.w ujęciu rocznym oraz tylko 154 tys. w ujęciu kwartalnym.

Play pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 20 kolejnych kwartałów.

W 1 kw. 2014 r. PLAY odnotował dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, przede wszystkim dzięki wzrostowi bazy abonentów, a poprawa struktury bazy klientów przyczyniła się do wzrostu średniego przychodu z usług detalicznych, co z kolei przyczyniło się do dalszego przyspieszenia wzrostu przychodów. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 3,056 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2013 r.

Za okres dwunastu miesięcy zakończony w marcu 2014 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 845 mln zł, co stanowi wzrost o 44% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym w marcu 2013 r. Tylko za I kw. 2014 r. skorygowana EBITDA wyniosła 238 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z IV kw. 2013 r. PLAY odnotował dalszą poprawę swojej marży EBITDA, która w I kw. 2014 r. osiągnęła poziom 24,2% w porównaniu do 21,5% w IV kw. 2013 r.

Pierwszy kwartał 2014 r. przyniósł szereg istotnych wydarzeń dla PLAY, m.in. znaczący sukces emisji obligacji oraz nową umowę o współdzielenie sieci z T-Mobile. Ponadto, w tym kwartale świętowaliśmy 5 pełnych lat nieprzerwanej dominacji na rynku MNP. Jednak, co najważniejsze, PLAY nadal osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększając przychody z usług detalicznych o 21% rok do roku oraz odnotowując marżę EBITDA na poziomie 24%
- komentuje Jorgen Bang-Jensen, prezes PLAY.

[Łukasz Szewczyk]