Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów uzgodnili porozumienie, które przewiduje zakończenie opłat roamingowych podczas podróży w UE w czerwcu 2017 roku oraz wprowadzenie zasad zabezpieczających neutralny i otwarty charakter internetu w UE.

Od 15 czerwca 2017 roku podczas podróży w UE będzie można korzystać z usług roamingowych płacąc ceny krajowe (roam like at home). Przykładowo, jeśli konsument płaci miesięczną opłatę za wydzwonione minuty, wykorzystane SMSy, czy transmisję danych w kraju, to każda sesja połączeń głosowych, SMS i transmisji danych w roamingu będzie się odbywać w ramach tej umowy, bez dodatkowych opłat.

Do tego czasu będą obowiązywały obecne limity wynikające z rozporządzenia roamingowego: 0,19 euro zasady za minutę połączenia wykonanego, 0,06 euro za wiadomość SMS wysyłaną i 0,20 euro za MB danych w roamingu , wył. VAT). W okresie od kwietnia 2016 roku ceny będą jeszcze tańsze. Obowiązywać będą ceny krajowej, do których operatorzy będą mogli dokładać niewielką dodatkową opłatę (do 0,05 euro za minutę wykonanego połączenia, 0,02 euro za wiadomości SMS wysyłanych i 0,05 euro za MB danych (z wył. VAT).

Uzgodnione przepisy dotyczące neutralności sieci mają kluczowe znaczenie dla użytkowników Internetu i firm. Zakazują blokowania, spowalniania, degradacji lub innej, nieuzasadnionej ingerencji w ruch (treści, aplikacje i usługi) przekazywane w sieci Internet. Dyskryminacja ruchu w Internecie będzie zakazana. Jednocześnie, wynegocjowane rozwiązania pozwalają na stosowanie koniecznych i w pełni uzasadniony - z perspektywy technicznej efektywności sieci - narzędzi zarządzania ruchem, bez których nie byłoby możliwie np. zapobieganie i usuwanie skutków zatorów w sieci.

Ponadto, wynegocjowane rozwiązania przewidują możliwość świadczenia usług o gwarantowanych parametrach technicznych, niezbędnych z punktu widzenia rozwoju specjalistycznych usług takich jak np. e-medycyna czy komunikacja między maszynami. Usługi tego typu zostały tak zaprojektowane w wynegocjowanym rozporządzeniu, aby w żaden sposób nie zastępować i nie naruszać dostępności do neutralnej i otwartej sieci Internet.

[Łukasz Szewczyk]