Szef KRRiT podjął decyzję o ukaraniu karą w wysokości 30 tys. zł Warszawskiej Prowincji Redemptorystów - nadawcy Radia Maryja za emisję ukrytego przekazu handlowego.

W ramach planowanej corocznej kontroli nadawców radiowych, KRRiT analizowała nagrania poemisyjne pochodzące z dnia 20 września 2013 r., nadane w godz. 7.00-9.00 i 20.00- 22.00.

Analiza wykazała, że wyemitowane dwukrotnie w tych godzinach wystąpienie o. Tadeusza Rydzyka zawierało sformułowania o zabarwieniu promocyjnym, których celem było osiągnięcie przez nadawcę skutku reklamowego. Taki przekaz, niewyodrębniony wyraźnie w programie i nieoznaczony w sposób niebudzący wątpliwości, iż jest reklamą i nie pochodzi od nadawcy, może wprowadzać odbiorców w błąd, co do swojego charakteru. Szczególnie rażące jest naruszenie tej ostatniej przesłanki przez nadawcę, który posiada status nadawcy społecznego i zgodnie ustawą nie nadaje przekazów handlowych.

Tym samym nadawca naruszył ustawę o radiofonii i telewizji w zakresie emisji ukrytego przekazu handlowego.

Nakładając karę w wysokości 30 tys. zł, uwzględniono możliwości finansowe nadawcy, ale także fakt, że pomimo wezwań do zaniechania działań naruszających prawo oraz dotychczas wymierzonych kar, nadawca nie zaniechał tego typu przekazów, a jego działanie w tym zakresie nabiera charakteru powtarzalnego.

[Łukasz Szewczyk]